Skip to Content

Duidelijkheid digitale meter wakkert interesse in zonnepanelen aan

De duidelijkheid over de digitale meter komt als geroepen voor de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ondertussen schreven al 4 000 Oost-Vlamingen zich in voor de 4de groepsaankoop zonnepanelen van Provincie Oost-Vlaanderen. Vlaamse inwoners die voor eind 2020 zonnepanelen plaatsen, genieten nog 15 jaar na installatie van de huidige tariefstructuur.

15 jaar terugdraaiende teller

In april hakte de Vlaamse overheid de knoop door over de digitale meter. Wie zonnepanelen heeft of er plaatst voor eind 2020, behoudt het voordeel van de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar, ook voor distributienettarieven. Dat werd goedgekeurd op de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Deze beslissing neemt de onzekerheid weg van heel wat huidige en toekomstige zonnepaneleneigenaars.

Oost-Vlamingen investeren in zonne-energie

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie, is opgetogen over de beslissing van de Vlaamse overheid.

“Dankzij de groepsaankoop hebben we ondertussen meer dan 8 000 zonnepanelensystemen geplaatst en goedgekeurd. Hierdoor maken we met z’n allen verder werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. We doen dit onder andere door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Met de groepsaankoop willen we zonne-energie toegankelijker maken voor onze inwoners.”

4e groepsaankoop zonnepanelen van Provincie Oost-Vlaanderen

  • Inschrijven kan tot en met 7 mei 2019 via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen en is gratis en vrijblijvend.
  • Leveranciers, die op kwaliteit zijn geselecteerd, nemen op 8 mei 2019 deel aan een veiling en bieden hun scherpste prijs.
  • Vanaf 28 mei ontvangen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk voorstel met informatie over de producten, de winnende leverancier en de terugverdientijd.
  • Wie het aanbod interessant vindt, gaat erop in.
  • De winnende leverancier neemt contact op voor een dakinspectie en om een installatiedag af te spreken.
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Energie
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent