Skip to Content

Donjon Nevele wint publieksprijs Vlaamse onroerenderfgoedprijs

Vrijdagavond 6 oktober werd de winnaar van de Vlaamse onroerenderfgoedprijs bekend gemaakt. De publieksprijs gaat naar de familie Schelstraete uit Nevele.

Toen zij hun appartementsgebouw renoveerden, ontdekten ze een middeleeuwse donjon. De eigenaars betrokken de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitzonderlijk goed bewaarde constructie wetenschappelijk te onderzoeken en dit onderzoek ook te publiceren. De provinciale erfgoedconsulenten brachten de familie ook in contact met de nodige experten. Nadien paste de architect de plannen aan om van de oude muren dè blikvanger te maken van het gerestaureerde gebouw.

 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “We zijn bijzonder blij dat het publiek koos voor de Nevelse donjon als winnaar van de onroerenderfgoedprijs. We willen de familie Schelstraete ook uitdrukkelijk feliciteren met deze prijs. Het is een schitterende samenwerking van een privé-eigenaar die zag dat de oude stenen een meerwaarde konden zijn, van zijn architect die het project aanpaste en van een provinciebestuur dat een rol speelt voor dat soort erfgoed dat anders in de kou dreigt te staan."

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Lien Lombaert dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Lien Lombaert dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent