Doe mee aan de Week van de Korte Keten 2023

13 tot 21 mei 2023

Tijdens de Week van de Korte Keten (13 tot 21 mei 2023) kan iedereen kennis maken met lokale hoeve- en streekproducten en met verschillende korte keten-verkooppunten zoals hoevewinkels, boerenmarkten, zelfpluktuinen, webshops en automaten. De slogan van deze editie luidt ‘(h)eerlijk dichtbij’. Negen dagen lang vinden er activiteiten plaats om hoeve- en streekproducten beter bekend te maken bij het brede publiek. Ook in Oost-Vlaanderen is dat het geval.

Doe mee

“Organiseer als lokaal bestuur, vereniging of producent een leuke activiteit en breng de korte keten onder de aandacht in je buurt. Alles kan, van kleine tot grote acties: een opendeurdag, een wandel- of fietstocht langs boerderijen, een workshop, een afhaalbox met heerlijk lekkers van dichtbij, … Of als korte keten-producent kan je ook deelnemen aan de spaarkaartactie korte keten. De Provincie helpt je met de promotie van je activiteit.”

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Registreer de activiteit in de UiTdatabank met het label” Lekker lokaal” en de tekst “Week van de Korte Keten”. Zo komen de activiteiten op de website www.weekvandekorteketen.be terecht, de centrale communicatiewebsite voor de Week van de Korte Keten.

Meer info en inspiratie vind je op www.oost-vlaanderen.be/korteketen.

Spaarkaartactie korte keten

De spaarkaartactie korte keten stimuleert burgers om lokaal te kopen bij Oost-Vlaamse korte keten-producenten. De actie loopt van 13 mei tot en met 30 juni 2023. Korte keten-producenten kunnen zich als deelnemer inschrijven tot 15 april 2023.

Meer informatie over de spaarkaartactie vind je op www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie.

De Week van de Korte Keten is een organisatie van de vijf Vlaamse Provincies samen met VLAM, de Vlaamse overheid en Steunpunt Korte Keten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Korte keten
Koop Oost-Vlaamse hoeve- en streekproducten en steun je lokale boer
Provincie Oost-Vlaanderen
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent