Skip to Content

Doe mee aan de Week van de Korte Keten 2021

15 tot 23 mei 2021

Tijdens de Week van de Korte Keten kan iedereen kennismaken met lokale hoeve- en streekproducten en met verschillende verkooppunten zoals hoevewinkels, boerenmarkten, zelfpluktuinen, webshops en automaten. Elk lokaal bestuur en elke vereniging of producent kan een coronaveilige activiteit organiseren om de korte keten in de kijker te zetten. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een inspiratiesessie of hun activiteit meteen doorgeven op weekvandekorteketen.be/voor-producenten.

Week van de Korte Keten 2021

Negen dagen lang vinden er coronaveilige activiteiten plaats om hoeve- en streekproducten beter bekend te maken bij het brede publiek. Ook in Oost-Vlaanderen is dat het geval.

“Bedenk een activiteit met respect voor de geldende coronamaatregelen: zoveel mogelijk in open lucht en met ontvangst in zeer kleine groepen of individueel. Ook dan is er nog veel mogelijk. Bekijk bijvoorbeeld de formule van een drive-in of afhaalbox in die specifieke week. Of exploreer de mogelijkheden van online activiteiten (rondleiding, workshop, …). Wie weet worden dit blijvers na deze week. De Provincie helpt je met de promotie van je activiteit.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Inspiratie voor activiteiten

Potentiële organisatoren van activiteiten kunnen meer informatie en inspiratie krijgen op twee online inspiratiesessies:

Meer info via www.oost-vlaanderen.be/korteketen

​​​​​Aanmelden van activiteiten

Registreer de activiteit in de UITdatabank met het label "Lekker lokaal” en de tekst “Week van de Korte Keten”. Zo komen activiteiten op de website www.weekvandekorteketen.be terecht, de centrale communicatieplaats voor de Week van de Korte Keten.

Bij deelname ontvang je promotie- en communicatiemateriaal.

De Week van de Korte Keten is een organisatie van de vijf Vlaamse Provincies samen met VLAM, de Vlaamse overheid en Steunpunt Korte Keten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent