Skip to Content

Diyanara Delvoye en Lex Vandenbossche winnaars zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes'

Diyanara Delvoye (8 jaar) uit de Hekkouterstraat en Lex Vandenbossche (10 jaar) uit de Hoogstraat in Lierde zijn de gelukkige winnaars van de familiezoektocht ‘De kartuizers in de jaren stillekes’. Deze zoektocht liep de voorbije zomer (van 30 juni  t.e.m. 30 september) op de kartuizersite in Lierde. Dit was een vervolg op het project ‘Erfgoedredders’ van de Provincie Oost-Vlaanderen vorig schooljaar in het 4de leerjaar van de Kei en de Vrije basisschool Sint-Vincent Deftinge.

Door de zoektocht kregen nu ook gezinnen de kans om meer te weten te komen over de kartuizersite en zijn vroegere bewoners. Hiervoor werkte de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de bibliotheek van Lierde.

De kinderen moesten door vragen op te lossen een woord vinden, namelijk priorij. De winnaars kregen hun prijs uitgereikt op zaterdag 19 oktober tijdens de Verwendag van de bibliotheek.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Leen Vandaele directie Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Leen Vandaele directie Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent