Dit zijn de winnaars van de Oost-Vlaamse halve finale Elektro Challenge

De Wijnpers uit Leuven stoot door naar finale

Op dinsdag 23 april 2024 vond in het Provinciehuis in Gent de halve finale van de Elektro Challenge plaats. De winnaar in Oost-Vlaanderen is De Wijnpers uit Leuven. Deze school stoot door naar de grote finale op 30 mei in Antwerpen, waar de hoofdprijs maar liefst €3.000 bedraagt. Ook Richtpunt campus Hamme kaapte een prijs weg.

Elektro Challenge

De Elektro Challenge is een wedstrijd tussen teams van leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs, en meer specifiek uit de richtingen Elektriciteit, Mechanica, Elektrotechnieken, Voertuigtechnieken en Elektromechanische technieken. Elk team kreeg bij de start eenzelfde set met materialen. De uitdaging? Zo snel mogelijk een constructie ontwerpen én bouwen, die in de snelst mogelijk tijd een parcours aflegt.

De Wijnpers uit Leuven is de winnaar van de Oost-Vlaamse halve finale en stoot door naar de finale in Antwerpen. Richtpunt campus Hamme kaapte de prijs voor techniciteit en innovatie weg.

Leerlingen en bedrijven samenbrengen

Met de Elektro Challenge brengen Provincie Oost-Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen inspirerende bedrijven, hogescholen en sectorfondsen in contact met de elektrotechnici van morgen. Zo leren ze elkaar beter kennen en schept dit mogelijkheden tot samenwerking. De Elektro Challenge vormt bovendien een bron van inspiratie bij een studiekeuze voor de elektrotechnische of mechanische sector.

“In de Elektro Challenge leveren leerlingen niet alleen een staaltje van hun kunnen af, maar doen ze ook nieuwe praktische vaardigheden op die hun positie op de arbeidsmarkt van morgen alleen maar versterken. Dat is alleen maar positief voor leerlingen én bedrijven.”

​gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Lees meer over de Elektro Challenge.

Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jeroen Michiel directie Onderwijsinstellingen

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent