Deze winter overdekt zwemmen in buitenbad Puyenbroeck

Om deze winter te kunnen blijven zwemmen laat de Provincie Oost-Vlaanderen het buitenbad in Puyenbroeck vanaf eind september 2018 tot eind april 2019 overkappen. Daarna wordt de overkapping opnieuw verwijderd.

Van maandag 17 september t.e.m. woensdag 26 september is het zwembad gesloten. Net geen 10 dagen zijn er nodig om het volledige 50m-bad met de kade en de weg naar de kleedkamers te overkappen. Het overdekte gedeelte wordt volledig verwarmd om het gevoel te creëren van een binnenbad. Zo kunnen scholen, clubs en individuele zwemmers ook in de koude wintermaanden blijven zwemmen in Puyenbroeck.

"Tijdens de sluitingsperiode gebeurt ook een technisch onderhoud van de installaties. Die draaiden deze zomer op volle toeren. Het zwembad kreeg een record aantal bezoekers over de vloer door de extreme hitte.", aldus gedeputeerde Hilde Bruggeman.

Het einde van de werken aan het binnenbad is voorzien in oktober 2019.

Contacteer ons
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent