Skip to Content

Derde editie van de Archeologiedagen in Oost-Vlaanderen biedt voor elk wat wils

9 tot en met 11 oktober 2020

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober zijn het voor de derde keer Archeologiedagen. Naast de activiteiten die je van thuis uit kunt doen, zijn er in Oost-Vlaanderen activiteiten in Ename, Velzeke, Stekene, Beveren-Waas en Maldegem. Neem een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/archeologiedagen voor het meest recente overzicht en de coronavoorschriften.

"De Archeologiedagen zijn een initiatief van de provincies en het Vlaams Forum voor Archeologie. Veel mensen zijn gefascineerd door archeologie en hen willen we de mogelijkheid bieden om dit te exploreren tijdens leuke en interessante activiteiten. Op die manier maken ze kennis met de brede discipline die archeologie vandaag de dag is, en groeit het draagvlak voor archeologisch onderzoek." 

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Archeologie in pixels in Ename (Oudenaarde)

De provinciale erfgoedsite Ename spant de kroon met wel zeven activiteiten rond archeologie waaronder een workshop, een lezing, een tentoonstelling met een kinderaanbod en een wandeltocht. Je leert er hoe archeologen tegenwoordig gebruik maken van allerlei hoogtechnologische toepassingen om sporen van het verleden te ontdekken en zichtbaar te maken. Denken we maar aan hoogtescans, dronefoto’s, virtuele reconstructies, … Alles is op reservatie, behalve de wandeltocht.

Achter de schermen in Velzeke (Zottegem)

Op een kwartiertje rijden van Ename ligt de provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke. Daar kan je een kijkje nemen achter de schermen van het depot: in het Archeodepot ontdek je hoe men objecten beschrijft, digitaliseert en bewaart. Kom te weten met welke precisie aardewerk gereconstrueerd wordt. Wees er tenslotte bij wanneer de archeologen een gloednieuwe zeefinstallatie demonstreren. Reserveer je plekje!

IJsmeer in de Moervaartvallei

Wist je dat op het einde van de laatste ijstijd in het Waasland een groot meer lag? Vandaag zie je daar weinig van maar als je in de grond boort, kom je de witte moeraskalk tegen. Op de Archeologiedagen kan je zelf in Stekene komen boren tot aan de ijstijd! Daarnaast is er een lezing over de Boudelo-abdij en leert een archeoloog-steenklopper je hoe de mens in de steentijd zijn werktuigen uit vuursteen maakte – niet eenvoudig!

Ondergrondse burcht in Beveren-Waas

Erfpunt biedt een rondleiding aan op de site van kasteel Singelberg, de plek waar eeuwenlang een trotse burcht stond die het Land van Beveren domineerde. In Singelberg groeide Joos Vijd op, de opdrachtgever van het Lam Gods. Met een bodemscanner zoeken archeologen het neerhof en de fundamenten van het oude bruggenhoofd van de versterking. De onderzoeksresultaten verneem je in primeur!

Mega site in Adegem (Maldegem)

Aan Krommewege komt er een nieuw bedrijvenpark en daarom zijn archeologen er aan het opgraven. Het is een uitgestrekte archeologische site van 17 ha die al vondsten opleverde van de prehistorie zo’n 15 000 jaar geleden tot en met de Tweede Wereldoorlog! IOED Meetjesland, De Logi & Hoorne en GATE Archaeology grijpen de kans om het onderzoek uitgebreid in de kijker te zetten tijdens de Archeologiedagen. Op zaterdagvoormiddag kan je, mits reservatie, de site komen bezoeken en op zondag is er een lezing die je ook online kan volgen.

Alle info vind je op www.oost-vlaanderen.be/archeologiedagen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Efgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Annemie Charlier gedeputeerde voor Efgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent