Derde druk Boelwerf in Beeld beschikbaar

Op woensdag 13 december stelde Provincie Oost-Vlaanderen de derde herdruk voor van het boek ‘Boelwerf in Beeld. Een fotografische terugblik’. Het boek kent nog steeds, tien jaar na de eerste uitgave, een erg grote vraag, wat leidde tot deze derde druk. Het is dan ook een ijzersterk werk met ongeziene foto’s over de geschiedenis van de ter ziele gegane scheepswerf Boelwerf in Temse en meer.

“De Provincie zet de laatste jaren stevig in op varend erfgoed: de ontwikkeling van de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, het project ‘Scheepswerven in beeld’, de publicatie over binnenschepen van Maurice Kaak … We gingen maar wat graag in op de vraag van Op Stoapel vzw om onze uitgave over de Boelwerf nog eens te herdrukken. Het blijft immers een van dé monumenten in de industriële ontwikkeling van Vlaanderen.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Pakkende beelden uit rijk archief te boek

Mede door de inspanningen van de toenmalige curator van Boelwerf Vlaanderen NV bleef het rijke archief bewaard. Toen het rijksarchief van Beveren vroeg om een selectie pakkende beelden uit dit archief te publiceren, ging het provinciebestuur akkoord. De sprekende foto’s geven een overzicht van de evolutie van de Boelwerf sinds het begin van de twintigste eeuw, van het scheepsbouwproces en van alle uitzonderlijke schepen die op de Boelwerf gebouwd werden.

Dit boek genoot een ongezien succes. Snel kwam er een tweede druk. Die is ook al enige tijd uitverkocht. Tien jaar na de eerste editie blijft de belangstelling voor de Boelwerf echter heel actueel en de vraag naar het boek groot.

Nieuw deze editie

Een verschil met de eerste twee drukken is de tekst achteraan het boek van de hand van Filip Kint (Monumentenwacht Oost-Vlaanderen) en Peter Van Wichelen (Scheepswerven Baasrode), over de toenemende aandacht voor het varende erfgoed.

Boelwerf blijft sporen nalaten

Boelwerf bekleedt een heel relevante plaats in de regionale identiteit en geschiedenis van Temse en het Waasland. Nu nog, bijna dertig jaar na de sluiting van dit bedrijf met wereldfaam, is de herinnering aan de grootste scheepswerf in Vlaanderen nog levendig.

In Temse refereren nog een aantal markante erfgoedelementen aan die ambachtelijke, kwalitatieve en innovatieve bedrijvigheid: AC De Zaat met de bijzonder fraaie schaalmodellen en de iconische Boelwerfkraan die nog statig uitkijkt over de Scheldeboord. Maar evenzeer leeft bij de vroegere werknemers van Boelwerf nog steeds die kameraadschappelijke sfeer als ze elkaar ontmoeten.

Praktische info

Het boek kost 30 EUR en is te koop op volgende locaties:

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Boek Boelwerf in beeld
Het rijke fotoarchief geeft een overzicht van de evolutie van de Boelwerf sinds het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast komt ook het  scheepsbouwproces en een overzicht van alle uitzonderlijke schepen die op de Boelwerf gebouwd werden in beeld.
Provincie Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent