Skip to Content

Deputatie verleent vergunning onder voorwaarden aan nv Delimmo voor de verbouwing en uitbreiding van de Sint-Annakerk

De deputatie besliste op donderdag 17 februari om een vergunning te verlenen onder voorwaarden aan de nv Delimmo voor de verbouwing en uitbreiding van de Sint-Annakerk, met uitsluiting van een terras achteraan. 

Hiermee bevestigt de deputatie de beslissing van de stad Gent. De beroepen ingesteld door de derden, o.a. de vzw SOS Sint-Anna Gent werden niet ingewilligd.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent verleende op 10 juni 2021 een omgevingsvergunning aan de nv Delimmo voor de verbouwing en uitbreiding van de Sint-Annakerk tot een buurtwinkel, restaurant en wijnbar en de heraanleg van de buitenruimte tot een publiek buurtpark.

Tegen deze beslissing werd door verschillende derden beroep ingesteld. Zo werd de deputatie bevoegd om in laatste aanleg een beslissing te nemen.

"De deputatie is van oordeel dat de aanvraag een kwalitatieve, toekomstgerichte herbestemming vormt voor deze kerk, zonder deze onomkeerbaar aan te tasten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Omgevingsvergunningen

De aanvrager is op zoek gegaan naar een manier waarop een ‘markthal’ zich als buurtsupermarkt inpast in het schip van de Sint-Annakerk, met respect voor deze monumentale ruimte. Het ingediende, beperkt gewijzigde ontwerp slaagt in die opdracht. Er wordt enkel een opdeling voorzien tussen de markthal en het nieuwe restaurant in het koor, zodat de monumentaliteit niet verloren gaat. 

Ook passanten kunnen de kerk blijven bezoeken; de eerste kerktravee wordt opengesteld voor bezoekers. Nu was deze kerk slechts zelden toegankelijk.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent