Delegatie UNESCO bezoekt Schelde Delta

Mogelijke erkenning als Global Geopark in het verschiet

Twee evaluatoren van het UNESCO Global Geoparks Network brachten de afgelopen tijd een intensief bezoek aan de Schelde Delta regio. Zij onderzochten of het gebied landschappelijk (geologie, landschap, natuur, cultuurhistorie) en organisatorisch (partnernetwerk, gezamenlijk verhaal, gezamenlijke ambities) voldoet aan de hoge UNESCO eisen om het keurmerk ‘UNESCO Global Geopark’ te mogen gebruiken. De projectleiders gidsten de evaluatoren vijf dagen lang vakkundig door dit uitgestrekte gebied: van Noord-Brabant (Brabantse Wal), langs Zeeland, naar de Zwinstreek, over Oost-Vlaanderen, naar de Rupelstreek. 

"Overal werden de evaluatoren hartelijk ontvangen door de lokale organisaties, bestuurders en vrijwilligers die hen vol enthousiasme rondleidden. Dit keurmerk is de hoogste globale standaard voor landschappen met een uniek verhaal. Vergelijk het gerust met een Michelinster. Een UNESCO-label verkrijgen zou de deur openen naar internationale aandacht en een hele eer zijn."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Oost-Vlaams bezoek 

Het Oost-Vlaamse gedeelte van hun tocht begon de UNESCO-delegatie met een bezoek aan de Drongengoedhoeve in Aalter. De evaluatoren ontdekten de nieuw ingerichte Geopark Duiventoren en de vele activiteiten en verschillende arrangementen die het Drongengoed organiseert. De live demonstratie in hun keramiek atelier van Blaine Knox, keramiek-kunstenaar met Zuid-Afrikaanse roots, viel in de smaak. Dr. Paul Plinke gaf een rondleiding door de tentoonstelling ‘Het Geheim van de Cuesta’ en de evaluatoren mochten zelf een boring doen in deze harde leemgrond.

Nadien was het tijd voor Geopark partner Jeroen Van Vaerenbergh, beter bekend als de Foodarcheoloog, om het project ‘De middeleeuwen op je bord’ toe te lichten en de aanwezigen te laten proeven van originele recepten. Daarna ging het naar Infocentrum Toerisme Berlare, waar momenteel de reizende Geopark tentoonstelling staat opgesteld. Na een rondleiding en gesprek over educatie was het tijd voor de praktijk: een korte wandeling bracht de evaluatoren tot bij de kronkelwaardruggen van Berlare, waar ze uitleg kregen door een gids.

Na het veldbezoek aan het gebied van de Schelde Delta was er nog een positief evaluatiegesprek en reisden de evaluatoren terug naar hun Geopark in respectievelijk Duitsland en IJsland. De uiteindelijke beslissing of Geopark Schelde Delta erkend wordt als UNESCO Global Geopark, maakt UNESCO pas in 2024 officieel bekend.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Gunter Deleu directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Gunter Deleu directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent