Deinze, Herzele en Sint-Niklaas ondertekenen Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen

Oproep Provincie Oost-Vlaanderen krijgt gehoor

Deinze, Herzele en Sint-Niklaas ondertekenden vandaag, 3 oktober 2018, het Europese Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen. Dit doen ze na een oproep van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Op 1 maart al ondertekenden gedeputeerde Martine Verhoeve en Joris Scheers, voorzitter van de ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners), dit charter, waarin de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen geconcretiseerd worden. Vervolgens lanceerde de Provincie  een oproep naar alle Oost-Vlaamse gemeenten en steden om haar voorbeeld te volgen. Deinze, Herzele en Sint-Niklaas gingen hierop in.

De ondertekening van het charter is een engagementsverklaring waarbij de ondertekenaar zich verbindt om participatie als kernwaarde te hanteren binnen ruimtelijke planning. Het Provinciebestuur hecht heel veel waarde aan participatie.

“Ruimtelijke planning beïnvloedt immers de kwaliteit van de leefomgeving van elke Oost-Vlaming. Onze ruimtelijke planningsprocessen doorlopen we daarom steeds samen mét de burger. Enkel zo slagen we er in om de diversiteit aan opvattingen en behoeften te verzamelen.”, zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning.

Door de ondertekening van het charter wordt een duidelijk signaal gegeven dat plannen niet alleen gemaakt worden! De Provincie is verheugd dat Deinze, Herzele en Sint-Niklaas deze boodschap ook naar buiten brengen en participatie verankeren in hun beleid. De Provincie hoopt dat in de toekomst nog andere lokale besturen deze bewuste keuze maken. Hoe meer lokale besturen en organisaties het charter ondertekenen, hoe beter, want enkel zo kan bewezen worden dat participatie de norm wordt.

Delen van kennis en ervaringen

De ondertekening van het charter is niet alleen een engagementsverklaring, maar terzelfdertijd wordt een breder netwerk van andere ondertekenaars gevormd. Het delen van kennis en ervaringen wordt mogelijk gemaakt.

De Provincie besloot daarom een Participatiebox te ontwikkelen. Lokale besturen kunnen deze vanaf 2019 ontlenen. Met deze box hebben de lokale besturen alle tools in handen om participatiemomenten te organiseren.

Oproep andere lokale besturen

De Provincie roept alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten op om resoluut te kiezen voor een werking waarbij participatie een volwaardig onderdeel vormt. Hoe meer lokale besturen deze keuze maken, hoe vanzelfsprekender participatie wordt.

#planningkwadraat

De Provincie zet sinds een aantal jaren sterk in op projectmatig en gebiedsgericht werken, met een sterke focus op participatie. Als Provincie neemt ze de rol op van verbinder en facilitator. Ze wil betrokkenen samen brengen en naar elkaar laten luisteren. Ze betrekt omwonenden als lokale experts en neemt hun input mee om betere beslissingen te nemen. De Provincie Oost-Vlaanderen spreekt van een transitie in ruimtelijke planning en heeft dit vertaald naar #planningkwadraat.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Liesbeth Descheemaeker dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Liesbeth Descheemaeker dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent