Provincieraad stelt Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke definitief vast

De Oost-Vlaamse provincieraad stelde op woensdag 28 februari 2018 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke definitief vast. Na afloop van de wettelijke procedure en publicatie in het Belgisch Staatsblad, kan het PRUP vanaf eind april 2018 effectief in werking treden en kan de realisatie beginnen.

Samen met de Moerbekenaars hebben verschillende partners nagedacht over de toekomst van de suikerfabrieksite en omgeving. De Provincie Oost-Vlaanderen is coördinator van het project. 

Gedeputeerde Martine verhoeve,  bevoegd voor Ruimtelijke planning, zegt: “Na alle participatiemomenten hebben we de ideeën en suggesties van de Moerbekenaar verwerkt in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP. Dat heeft de Oost-Vlaamse provincieraad nu definitief vastgesteld.”

“Het plan is het resultaat van een mooi participatietraject." Vult Robby De Caluwé, burgemeester van Moerbeke, aan. "Tijdens verschillende participatiemomenten was er steeds een talrijke opkomst van geïnteresseerde Moerbekenaars die graag hun mening wilden geven. Het buurtmoment in augustus was het slotmoment met meer dan 600 bezoekers.”

Het vervolg van de wettelijke procedure bevat nog een periode van 30 dagen met een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse regering. Nadien volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad en 14 dagen later treedt het effectief in werking, dat zal vanaf eind april 2018 zijn. Eens het PRUP in werking treedt, kan de effectieve realisatie beginnen. Ontwikkelaars kunnen een vergunning indienen, die de gemeente Moerbeke zal bekijken en verlenen indien dat past binnen de bepalingen van het PRUP.
 

De inhoud van het PRUP is terug te vinden via www.oost-vlaanderen.be/suikerfabriek

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Robby De Caluwé burgemeester Moerbeke, Gemeente Moerbeke
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Robby De Caluwé burgemeester Moerbeke, Gemeente Moerbeke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent