Skip to Content

De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade ondersteunen internationalisering naar China

Cleantechbedrijven: maak gebruik van dit sterk netwerk met Chinese regio’s

De Vlaamse cleantechbedrijven kunnen heel wat knowhow aanleveren voor de verduurzaming van de Chinese economie. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen de krachten om bedrijven te ondersteunen in deze expansiemarkt.

Duurzame toekomst

Net zoals Vlaanderen focust China vastberaden op toekomstgerichte en doeltreffende oplossingen om zijn steden en industrie duurzamer te maken. Een berg kansen voor onze Vlaamse cleantechsector, die heel wat knowhow en innovatieve technologie herbergt. Vaak gaat het om kleine en/of zeer jonge bedrijven en kmo’s. Voor deze bedrijven is internationaliseren niet steeds evident. Bovendien is ondernemen in China niet altijd vanzelfsprekend door de taal, de andere bedrijfs-, handels- en vertrouwenscultuur en nog heel wat andere te nemen hindernissen. De COVID-19-pandemie maakt reizen en het opstarten van nieuwe projecten of samenwerkingen er bovendien niet gemakkelijker op. 

Vlaams netwerk in China

De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen verder hun krachten om expansie naar China toch mogelijk te maken. Wat startte als een EFRO-project (I²PCC, Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech), krijgt nu een doorstart voor duurzame ondersteuning binnen een platform waarop cleantechbedrijven gratis een beroep kunnen doen.  

Elke Vlaamse provincie heeft al verschillende jaren een band met Chinese regio’s en ook Flanders Investment & Trade is er vertegenwoordigd met drie kantoren. Via deze netwerken kunnen cleantechbedrijven in hun expansie in China begeleid en ondersteund worden. 

Zes regio’s

De zes partnerregio’s van de Vlaamse Provincies zijn Shaanxi, Chongqing, Chengdu, Hebei, Guangdong en Zhejiang. In deze regio’s liggen er heel wat kansen voor de Vlaamse cleantechsector. Maar ook in andere regio’s is er nood aan oplossingen in cleantech. Men kan in heel China steeds een beroep doen op de dienstverlening van Flanders Investment & Trade (kantoren in Beijing, Shanghai en Guangzhou).

Online en fysiek platform

Op www.cleantechroutechina.be staat heel wat informatie samengebundeld over de Chinese markt, opportuniteiten voor cleantechbedrijven, ervaringen en tips & tricks. De zeven partners bieden niet enkel online informatie aan, maar helpen de cleantechbedrijven ook bij concrete opportuniteiten en matchmaking en bieden hen ondersteuning in de verschillende regio’s in China.

Call to action cleantechbedrijven

Cleantechbedrijven die zichzelf in China op de kaart willen zetten, kunnen voor advies contact opnemen met één van de Cleantechroute China-antennes:

Voor Shaanxi: Alice Cooman – alice.cooman@provincieantwerpen.be 
Voor Chongqing: Sara Landuydt – sara.landuydt@pomantwerpen.be 
Voor Chengdu: Geert Regelbrugge – geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be 
Voor  Hebei, Nausikaä Lagrou – nausikaa.lagrou@oost-vlaanderen.be 
Voor Guangdong Yu Chen –YuChen@pomlimburg.be 
Voor Zhejiang: Kristien Vandamme – kristien.vandamme@west-vlaanderen.be 
Voor mainland China: (FIT) Michèle Surinx – michele.surinx@fitagency.be

In 2021 wordt de cleantechroute China erg concreet met een begeleidingstraject in groep en een cleantechbezoek naar China voor de bedrijven die de stap willen zetten. Komende weken meer info op www.cleantechroutechina.be

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, POM Antwerpen en POM Limburg in samenwerking met Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193 198 EUR. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking Provincie Oost-Vlaanderen
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent