Skip to Content

De Testkaravaan vlot van start in AZ Jan Palfijn

Na de succesvolle eerste haltes bij het gemeentebestuur van Wetteren en het AZ Sint-Lucas in Gent hield de Testkaravaan op maandag 14 december halt in AZ Jan Palfijn in Gent. Werknemers van AZ Jan Palfijn kunnen gedurende drie weken een duurzaam vervoersmiddel uittesten voor hun woon-werkverkeer.

"Op de fiets of tijdens een rit met het openbaar vervoer kunnen mensen na het werk het hoofd even leegmaken, want een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijker dan ooit. Net als voor veel mensen in de zorgsector zijn het ook voor het personeel van het Jan Palfijnziekenhuis immers moeilijke tijden. Ik ben dan ook heel blij dat ze in deze zware periode toch de uitdaging aangaan om het aanbod van de Testkaravaan uit te proberen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Het testaanbod bestaat uit speedpedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen en probeerpasjes van De Lijn, NMBS en Blue Bike. 

Alle 44 testfietsen worden geleverd door Ateljee. Het maatwerkbedrijf zorgt ervoor dat deze steeds in perfecte staat zijn zodat de gebruikers een fijne fietservaring beleven. Het onderhoud wordt gedaan in de eigen professioneel uitgeruste herstelwerkplaats van trans-fair, het fietsproject van Ateljee. Ateljee verzorgt ook het volledige logistieke proces: het leveren van de fietsen bij de bedrijven, het toelichten van het gebruik ervan en het terug ophalen op het einde van de gebruiksperiode, inclusief nazicht. 

Resultaten Testkaravaan bij gemeente Wetteren

De evaluatieresultaten van het gemeentebestuur van Wetteren zetten alvast de toon voor een succesvolle editie van de Testkaravaan. Zo zijn de testers voor gemiddeld 84% overtuigd om een alternatief en duurzaam vervoermiddel te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Maar liefst 77% van de werknemers die tot nu met de wagen naar het werk kwamen, willen het komende jaar de (elektrische) fiets kiezen als hoofdvervoermiddel voor woon-werkverkeer. Ook 50% van de werknemers die al de fiets namen naar het werk, geven aan deze in te zullen ruilen voor een elektrische fiets. Tot slot geven de testers een tevredenheidsscore van 92% voor de gekoppelde service aan hun testvoertuig (uitleg, pechverhelping, herstelling,…), verzorgd door het maatwerkbedrijf Ateljee.

Heel wat bedrijven schreven zich al in voor de testkaravaan zodat hun werknemers kunnen proeven van een duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer. De volgende haltes van de testkaravaan zijn het KOC Sint-Gregorius (Gent) en AZ Nikolaas (Sint-Niklaas).

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent