Skip to Content

De Testkaravaan van de Provincie Oost-Vlaanderen houdt halt bij eigen medewerkers

Sinds 2018 trekt de Testkaravaan van de Provincie rond in Oost-Vlaanderen en passeerde ze al bij 36 bedrijven. Medewerkers kunnen dankzij dit project gedurende drie weken een duurzaam vervoersmiddel uittesten voor hun woon-werkverkeer.

Deze keer is het de beurt aan de personeelsleden van het provinciebestuur zelf.

"Met de testkaravaan hopen we mensen te inspireren om ook op langere termijn voor meer duurzame mobiliteit te kiezen en de auto meer aan de kant te laten staan."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit en personeel

Het testaanbod bestaat uit speedpedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen en probeerpasjes van De Lijn, NMBS en Blue Bike.

De 44 testfietsen worden geleverd door Ateljee vzw uit Gent. Het maatwerkbedrijf zorgt ervoor dat de fietsen steeds in perfecte staat zijn zodat de gebruikers een fijne fietservaring beleven. Het onderhoud wordt gedaan in de eigen professioneel uitgeruste herstelwerkplaats van Trans-fair, het fietsproject van Ateljee. Ateljee verzorgt ook het volledige logistieke proces: het leveren van de fietsen bij de bedrijven, het toelichten van het gebruik ervan en het terug ophalen op het einde van de gebruiksperiode, inclusief nazicht.

De Testkaravaan trekt sinds 2018 door de Provincie Oost-Vlaanderen. De evaluaties door de testers leverden de voorbije drie jaar heel positieve resultaten op. Die wijzen erop dat het project mensen echt warm maakt om hun verplaatsingsgewoontes duurzaam te veranderen.

83% van de deelnemers aan de Testkaravaan was tevreden over het testvoertuig. 72% van de deelnemers is van plan om duurzaam te blijven pendelen.

De volgende haltes van de Testkaravaan zijn Innovia Films en VK Engineering (beide Merelbeke), Broeders van Liefde - Campus De Deynestraat (Gent), PC Ariadne (Lede), Van Hoecke (Sint-Niklaas), Stadsbestuur Dendermonde.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich steeds aanmelden via deze webpagina.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit en personeel
Gitte Desmet departement Personeel
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit en personeel
Gitte Desmet departement Personeel
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent