Skip to Content

De Testkaravaan houdt halt in AZ Nikolaas

De Testkaravaan trekt verder door de Provincie Oost-Vlaanderen. Na een succesvolle doortocht bij het gemeentebestuur van Wetteren en in Gent bij het AZ Sint-Lucas, het Jan Palfijnziekenhuis en de Sint-Gregorius-scholengroep, hield de Testkaravaan op maandag 8 maart halt in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Medewerkers van het AZ kunnen dankzij het project van de Provincie Oost-Vlaanderen gedurende drie weken een duurzaam vervoersmiddel uittesten voor hun woon-werkverkeer.

"Op de fiets of tijdens een rit met het openbaar vervoer kunnen mensen na het werk het hoofd even leegmaken, want een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijker dan ooit. Het weer wordt warmer, de dagen worden langer: het begin van de lente is hét ideale moment om de auto aan de kant te laten. Met de testkaravaan hopen we mensen te inspireren om ook op langere termijn voor meer duurzame mobiliteit te kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Het testaanbod bestaat uit speedpedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen en probeerpasjes van De Lijn, NMBS en Blue Bike.

Alle 44 testfietsen worden geleverd door Ateljee uit Gent. Het maatwerkbedrijf zorgt ervoor dat de fietsen steeds in perfecte staat zijn zodat de gebruikers een fijne fietservaring beleven. Het onderhoud wordt gedaan in de eigen professioneel uitgeruste herstelwerkplaats van trans-fair, het fietsproject van Ateljee. Ateljee verzorgt ook het volledige logistieke proces: het leveren van de fietsen bij de bedrijven, het toelichten van het gebruik ervan en het terug ophalen op het einde van de gebruiksperiode, inclusief nazicht.

De testkaravaan werpt vruchten af

De testkaravaan trekt sinds 2018 door de Provincie Oost-Vlaanderen. De evaluaties door de testers leverden de voorbije drie jaar heel positieve resultaten op. Die wijzen erop dat het testkaravaanproject mensen echt warm maakt om hun verplaatsingsgewoontes duurzaam te veranderen.

Zo was 81% van de testers na de testperiode overtuigd om een alternatief en duurzaam vervoermiddel te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Maar liefst 62% van de werknemers die tot nu met de wagen naar het werk kwamen, wilden voortaan de (elektrische) fiets kiezen als hoofdvervoermiddel voor woon-werkverkeer. 42% van de werknemers die al de fiets namen naar het werk, gaven aan deze in te zullen ruilen voor een elektrische fiets. Tot slot gaven de testers een tevredenheidsscore van 92% voor de gekoppelde service aan hun testvoertuig (uitleg, pechverhelping, herstelling,…), verzorgd door het maatwerkbedrijf Ateljee.

Heel wat bedrijven schreven zich al in voor de testkaravaan zodat hun werknemers kunnen proeven van een duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer. De volgende haltes van de testkaravaan in Sint-Niklaas zijn Schoenen Torfs, Sabcobel en Interwaas. Nadien wordt halt gehouden aan de Artevelde Hogeschool en de Campus Ardoyen in Gent.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent