De Testkaravaan

De Testkaravaan is een campagne voor duurzaam woon-werkverkeer van Provincie Oost-Vlaanderen gedurende de fietsvriendelijke maanden tussen maart en november 2018 en 2019. Momenteel heeft de Testkaravaan reeds halt gehouden in twee Oost-Vlaamse bedrijven en trekt ze straks verder naar de volgende deelnemer.

De overstap naar duurzame vervoersmiddelen is niet altijd evident. Via de Testkaravaan wordt aan mobiliteitsgeëngageerde bedrijven de kans geboden om gedurende drie weken duurzame vervoersmiddelen gratis te testen. Alle bedrijven in Provincie Oost-Vlaanderen, met aandacht voor een duurzaam mobiliteitsmanagement, komen in aanmerking. Via het ‘test-het-uit principe’ wenst Provincie Oost-Vlaanderen dan ook laagdrempelig in te zetten op de verduurzaming van het woon-werkverkeer. De Testkaravaan versterkt de bestaande dynamiek in Oost-Vlaamse bedrijven.

"Deze formule spreekt aan blijkt uit de vele aanvragen die de Testkaravaan ontving. Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet aan alle aanvragen voldoen. Maar het doet me plezier dat vele verschillende instanties, zoals scholen, ondernemingen en ziekenhuizen mee nadenken over hoe we de CO²-uitstoot kunnen verminderen en het klimaat minder belasten.", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit.

De testkaravaan?

Heb je altijd al eens een elektrische fiets willen proberen? Of al eens overwogen om de kinderen met de elektrische bakfiets naar school te brengen en daarna naar het werk door te fietsen? Heb je in de file al eens gedacht: ‘zat ik nu maar in de trein de krant te lezen’? De overstap naar duurzame vervoersmiddelen is niet altijd evident. Daarom biedt Provincie Oost-Vlaanderen via de Testkaravaan bedrijven de kans om gedurende drie weken duurzame vervoersmiddelen gratis te testen.

Ons aanbod

  • De fietsvloot: 42 elektrische fietsen, 8 speed pedelecs, 5 plooifietsen, 3 fietskarren, 3 elektrische bakfietsen
  • Openbaar vervoer: aanbod NMBS en De Lijn
  • Andere: Blue bike, Trapido, Max Mobiel, ... (afhankelijk van de locatie)

Voor wie?

Alle bedrijven in Provincie Oost-Vlaanderen met aandacht voor een duurzaam mobiliteitsmanagement komen in aanmerking.

We verwachten dat de bedrijven een kijk hebben op:

  • het bereikbaarheidsprofiel van hun bedrijf
  • het mobiliteitsprofiel van hun werknemers

Niet in het bezit van deze profielen? Geen probleem, Provincie Oost-Vlaanderen biedt u een mobiscan aan om het in kaart te brengen.

Kostprijs?

Deelname aan deze campagne is gratis.

Jouw voordelen?

  • Gratis aanbod van een vloot fietsen en ander duurzame vervoersmiddelen die men gedurende drie weken kan testen
  • Kant-en-klare campagne met minimale werklast voor de werkgever
  • Een praktijktest voor uw engagement voor een duurzaam mobiliteitsbeleid
  • Fietsverzekering en pechverhelping voor de fietsen

Inschrijven?

De campagne van de Testkaravaan van maart 2018 tot november 2018 is jammer genoeg al volzet. Voor de campagne van de Testkaravaan van maart 2019 tot november 2019 zijn de inschrijvingen nog niet van start gegaan. Het volstaat hiervoor om een mail te sturen naar detestkaravaan@oost-vlaanderen.be om volgende gegevens te bezorgen: naam van de contactpersoon (e-mail en telefoonnummer), naam van het bedrijf en het adres van de hoofdzetel. Hierdoor wordt u op de contactlijst voor 2019 geplaatst. Deze contactlijst zal worden aangeschreven wanneer de inschrijvingen voor 2019 van start gaan, een definitieve beslissing van de kalender van de Testkaravaan zal dan volgen eind 2018. Per bedrijf duurt de campagne drie weken.

Bike Flanders

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit opent vrijdag 20 april ook Bike Flanders, een beurs volledig gewijd aan fietsen en actieve mobiliteit. De Testkaravaan is hier ook aanwezig met enkele voortuigen. Bike Flanders gaat door van 20 tot 22 april 2018 in 't Kuipke en het Floraliënpaleis. Meer info over openingsuren en tickets op http://www.bike-flanders.be/

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent