De stad Eeklo geeft het startschot voor de aanleg van één van de langste warmtenetten in Vlaanderen

De gemeenteraad van Eeklo keurde op maandag 18 december de concessieovereenkomst met het consortium tussen Ecopower cvba - Veolia NV-SA goed voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet in Eeklo. De burgercoöperatie en infrastructuurgroep zullen samen een warmtenet uitbouwen dat burgers en bedrijven in Eeklo van groene warmte zal voorzien. Het net wil onder meer de restwarmte benutten uit de IVM-verbrandingsoven in Eeklo. In een eerste fase zullen mogelijks enkele grotere gebouwen in de Oostveldwijk worden aangesloten: het nieuwe zwembad, de sporthal, het psychiatrisch centrum en een middelbare school. In latere fases kunnen ook verschillende wijken en industriezones aansluiten.

De stad Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. Beide besturen trokken daarom al volop de kaart van windenergie om lokale groene elektriciteit op te wekken. Nu komen daar dus aanzienlijke inspanningen bij om de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Op zich een logische stap, want bij een gemiddeld huishouden gaat twee derde van het energieverbruik naar verwarming en warm water, toch ligt de focus in de energietransitie nog te vaak op groene stroom.

Koen Loete, burgemeester van Eeklo: “De aanleg van het warmtenet is een beloftevolle stap in de richting van een klimaatgezonde stad. Dankzij het warmtenet en de recuperatie van de industriële warmte, die op vandaag nog deels verloren gaat, kan de CO2-uitstoot in Eeklo drastisch omlaag.

Schepen Bob D’Haeseleer vult aan: “Het project heeft bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie. Het moet warmtenetten onder gerichte voorwaarden administratief en juridisch mogelijk maken in Vlaanderen.“

 

Bijzonder aan het warmtenet van Eeklo is dat ook burgers mee eigenaar kunnen worden van het warmtenet. Dat was één van de eisen van de stad Eeklo en het past volledig binnen de lokale en provinciale energievisie. In totaal staat 35% van het project open voor rechtstreekse financiële participatie.

Gedeputeerde Peter Hertog: “Burgers konden al eigenaar worden van hun groene stroom door lid te worden van een energiecoöperatie die bijvoorbeeld windturbines of zonnedaken plaatst. Voor de burgers wordt het binnenkort ook mogelijk om eigenaar te worden van een stuk van het warmtenet. Zo zorgen ze mee voor hun eigen duurzame warmte.”

Gedeputeerde Jozef Dauwe vult aan: “Het warmtenet in Eeklo kan een voorbeeldproject worden voor de energietransitie in Oost-Vlaanderen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de stad en de Provincie is de samenwerking tussen een energiecoöperatie van burgers en een professioneel infrastructuurbedrijf nu een feit.”

Niet onbelangrijk: iedereen langsheen het tracé kan vrijwillig aansluiten. De consument zal niet meer betalen voor de warmte van het warmtenet dan voor het individueel gebruik van aardgas; het niet-meer-dan-anders-principe. Zo geeft de stad Eeklo haar inwoners en bedrijven de kans om hun verwarming collectief te verduurzamen zonder individuele meerkost. Wie wil afschakelen van aardgas, stookolie en steenkool door een individuele investering in een warmtepomp of pelletketel, komt veel duurder uit. Zelfs de Europese Commissie toonde interesse voor de aanpak in Eeklo en hoopt via het Interreg-Project COBEN lessen te trekken voor haar energiebeleid.

Op 24 april 2018 wordt er in Eeklo een warmtecongres georganiseerd voor de warmtesector en beleidsmakers. Burgers die meer wil weten over het warmtenet of de mogelijkheden om te participatieperen en aan te sluiten, kunnen er ‘s avonds terecht op een infomarkt.

 

Contacteer ons
Ben Caussyn Omgevingsambtenaar, Stad Eeklo
Burgemeester Koen Loete Stad Eeklo
Bob D’Haeseleer Schepen van stadsvernieuwing en duurzaamheid, Stad Eeklo
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning , Provincie Oost-Vlaanderen
Ben Caussyn Omgevingsambtenaar, Stad Eeklo
Burgemeester Koen Loete Stad Eeklo
Bob D’Haeseleer Schepen van stadsvernieuwing en duurzaamheid, Stad Eeklo
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent