Skip to Content

De SODA-games van Provincie Oost-Vlaanderen

Vrijdag 24 mei 2019 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen voor de tweede maal de ‘SODA-games’, een wedstrijd tussen de Provinciale scholen die ingestapt zijn in het project van vzw SODA+.

Voorafgaand aan de SODA-games, houdt elke provinciale SODA-school een feestelijk evenement waarop de SODA-attesten uitgereikt worden. Leerlingen die tijdens het schooljaar uitblonken in Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude, worden er in de bloemetjes gezet. Elke school vaardigt vervolgens zes van hun leerlingen af die deel zullen nemen aan de SODA-games.

De vier scholen die deelnemen zijn:

  • PTI Zottegem
  • PIVA Oudenaarde
  • PHTI Gent (winnaar vorig jaar)
  • PTI Hamme

Per school nemen de afgevaardigden het in de SODA-games tegen elkaar op. Zij gebruiken hun SODA-vaardigheden en de kennis en ervaringen, die ze opbouwen tijdens hun opleiding in het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen, om zo snel mogelijk uit een escape-room te ontsnappen. Aansluitend worden zij uitgenodigd in het Provinciehuis waar ze allen beloond worden voor hun blijvende inzet op gebied van Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. De winnende groep ontvangt daarnaast de SODA-bekroning die zij mee mogen nemen naar hun school. Het ultieme bewijs dat zij ambassadeurs van het Provinciaal Onderwijs zijn.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Pieter Top Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk, Provincie Oost-Vlaanderen
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Pieter Top Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent