Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen finaliseert fietssnelweg tussen Kapellestraat en het station in Waarschoot

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met aannemer Wase Wegenbouw uit Sint-Gillis-Waas de aanleg gerealiseerd van het stukje fietssnelweg tussen de Kapellestraat en het station in Waarschoot. Dit traject maakt deel uit van fietssnelweg F42 die in de toekomst Gent, via Eeklo, met Brugge gaat verbinden. De aanleg van circa 1 km tussen de Kapellestraat en het station van Waarschoot zorgt nu voor een conflictvrije verbinding met het station van Eeklo.

“Het doortrekken van de fietsverbinding richting Gent behoort tot één van de prioriteiten van de Provincie Oost-Vlaanderen. Op datzelfde traject krijgt ook de aanleg van een fietsbrug over de Ringvaart tussen Evergem en Gent stilaan vorm. Zodra dat rond is, kan er verder gewerkt worden aan de verbinding tussen het station in Waarschoot en de brug over de Ringvaart.”

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De Provincie streeft voor de aanleg van de fietssnelwegen naar hoogstaande kwaliteit. Fietssnelwegen worden daarom aangelegd in comfortabel asfalt met redresseerstroken aan beide zijden. De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de fietser worden verhoogd door het plaatsen van openbare verlichting langs de fietssnelwegtrajecten. Tussen het spoor en de fietssnelweg komt een afsluiting. Een middeneiland verhindert dat auto’s de fietssnelweg gebruiken. De totale kostprijs van de werken bedraagt 306 676,92 EUR, waarvan 22 345,30 EUR voor de openbare verlichting.

Het fietspad is nu klaar voor gebruik.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent