De MakersMarathon: Oost-Vlaamse ondernemers, academici, beleidsmensen en designers buigen zich over de stedelijke uitdagingen van morgen

Hoe moeten we onze steden in de toekomst organiseren zodat deze voor iedereen een goede plek worden - en blijven - om te leven, te wonen, te leren en te werken? Hoe springen we innovatief om met thema’s zoals mobiliteit, vergrijzing, de impact van technologie en schaarse ruimte?

Een zestigtal ervaringsdeskundigen sloten zich twee dagen op in Design museum Gent om een concreet antwoord te formuleren op de uitdagingen van morgen. Het resultaat van hun intensieve tweedaagse design thinking en co-creatieworkshop wordt voorgesteld op vrijdag 24 februari in de Oude Vismijn. 

 

Het initiatief voor deze ‘MakersMarathon’ ging uit van Ministry of Makers (Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw), in samenwerking met Community Gent. Ministry of Makers is een initiatief van Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en Hogeschool Gent. Toegetreden partners zijn Stad Aalst, AGSA en Universiteit Gent.

Het designplatform wil creatief talent in contact brengen en linken met alle andere sectoren, kennisinstellingen en besturen, om zo, dankzij kruisbestuiving en designprocessen, de Oost-Vlaamse economie innovatiever, creatiever en sterker te maken.

De ‘MakersMarathon’ kadert in het EFRO-project waarop de vzw intekende (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

MakersMarathon = vervolgtraject G100

Aanleiding voor de MakersMarathon was de G100 die Community Gent voor het eerst organiseerde in oktober 2016: een groot debat waarbij belanghebbenden uit het middenveld met elkaar in gesprek gingen over maatschappelijke thema’s. 191 mensen namen hieraan deel, uit niet minder dan 121 verschillende organisaties.

Tijdens deze discussies ontstonden een pak interessante ideeën en voorstellen met betrekking tot de leefbaarheid en de toekomst van steden. En dit is waar Ministry of Makers graag verder mee aan de slag wilde gaan.

Design thinking en Co-creatie

Ministry of Makers en Community Gent brachten op maandag 20 en dinsdag 21 februari een 60-tal Oost-Vlaamse ondernemers, academici, beleidsmensen en designers rond de tafel in Design museum Gent om concrete antwoorden op maatschappelijke en economische uitdagingen en opportuniteiten vorm te geven.

Tijdens het denkproces werden de deelnemers meegenomen in een professioneel begeleid Design Thinking en Co-creatie-traject. Design Thinking is een innovatiemethode; een proces dat niet alleen in kaart brengt wat de consument wilt maar vooral onderzoekt wat hij of zij werkelijk nodig heeft.

Op de laatste dag gingen de teams praktisch aan de slag in een atelier vol knutselmateriaal om hun ideeën te prototypen en ze zo visueel en tastbaar mogelijk te maken.

Presentatiemoment Oude Vismijn

Op vrijdag 24 februari, om 15 uur, worden de vormgegeven ideeën en prototypes gepresenteerd in de Oude Vismijn, in aanwezigheid van Vlaams Minister Philippe Muyters (Werk, Economie, Innovatie en Sport) en Schepen Mathias De Clercq (Eerste Schepen van Gent, Schepen van Haven, Economie en Ondernemen).

'Ministry of Makers bewijst met haar Makers Marathon dat design thinking en co-creatie een belangrijke rol spelen in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het bewijst dat design thinking een goede tool is om onze Provincie nog innovatiever te maken.' 

Geert Versnick, Voorzitter van Ministry of Makers

'De antwoorden die de deelnemers formuleerden, moeten een aanbeveling zijn voor de manier waarop we onze steden in de toekomst kunnen organiseren zodat deze een nog meer leefbare- en werkbare biotoop worden. Kortom: een nog wijzere plek om te leven, te wonen, te leren en te werken'

Mathias De Clercq, lid van de Raad van Bestuur van Ministry of Makers

Aan de MakersMarathon namen ook heel wat experten van de HoGent deel.

'De MakersMarathon zorgde voor een interessante kruisbestuiving. In de creatieve prototypes die gemaakt werden, komen verrassende concepten tot uiting die hopelijk verder uitgewerkt zullen worden. Zo kan de maatschappelijke rol van HoGent versterkt worden.'

Els Stuyven, Directeur Onderzoek van de HoGent en Ondervoorzitter van de vzw

EFRO en Ministry of Makers

Ministry of Makers wil de creatieve economie ondersteunen en verbinden. Daarnaast zet Ministry of Makers in op nieuwe, innovatieve businessmodellen en designtools, organiseert ze interactieve lezingen en workshops en stuurt ze inspirerende challenges de wereld in.

De werking van Ministry of Makers wordt mee mogelijk gemaakt dankzij EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Ministry of Makers ontvangt 226.661,05 euro steun van EFRO.

Community Gent

Community Gent is het samenwerkingsplatform van enerzijds alle organisaties en instellingen uit de Gentse wereld van onderwijs en wetenschap, cultuur, economie, zorg en sport, en anderzijds de Stad Gent.

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Saskia Westerduin Creatief Coördinator van Ministry of Makers
Geert Versnick gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Saskia Westerduin Creatief Coördinator van Ministry of Makers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent