Skip to Content

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe in Ertvelde viert haar 600ste verjaardag met een Erfgoedsprokkel

Voortaan is ook van de Stoepekapel in Ertvelde (Evergem) een Erfgoedsprokkel beschikbaar. De gratis brochure van de Provincie Oost-Vlaanderen brengt de geschiedenis van de kapel in woord en beeld. Ideaal om haar 600ste verjaardag te vieren, want de Stoepekapel bestaat al sinds 1422!

Al honderden jaren lang is Stoepe een bekend bedevaartsoord. De kapel trekt jaarlijks nog steeds tal van bedevaarders aan, die op de zegen hopen van het miraculeuze Mariabeeld. De kapel van Stoepe is ongetwijfeld één van de mooiste van het Meetjesland. Bovendien is ze idyllisch gelegen tussen het groen.

2022 is een speciaal jaar voor de kapelsite, want uit archivalisch onderzoek is gebleken dat de oudste vermelding van deze kapel teruggaat tot minstens 1422. De kapel mag dit jaar dus haar 600-jarig bestaan vieren.

"Deze verjaardag mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom zorgde het Oost-Vlaamse provinciebestuur in samenwerking met de vzw Parochiale Werken van Ertvelde en met het Stoepekomitee voor een nieuwe Erfgoedsprokkel, de 49ste in de reeks publicaties die aandacht vraagt voor gekend en minder gekend Oost-Vlaams erfgoed."

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Voor de tekst van de Erfgoedsprokkel stond Bram De Saedeleir in, voorzitter van het Stoepekomitee en tevens kapelbeheerder. Dankzij archiefonderzoek kon het bewijs opgediept worden dat er al een kapel ‘ter stoepe’ bestond in 1422. Hoe die er toen uitzag, weet men vooralsnog niet. Met unieke, nooit eerder gepubliceerde foto’s, wordt het belang van deze kapel voor de Meetjeslandse gemeenschap uit de doeken gedaan.

'Schilderijtjes van Stoepe'

Twee jaar geleden lanceerde het Stoepekomitee een oproep om kunstwerken die Stoepekapel als onderwerp hebben, naar de kapel te brengen. De expo, die vanaf 2 juli te bezoeken is, is daar het resultaat van. Vooral schilderijtjes, maar ook tekeningen en etsen, gaande van de jaren 30 van vorige eeuw tot het begin van dit millennium, tonen de kapel in al haar facetten. De tentoonstelling in de kapel loopt nog tot 30 september. De kapel is elke dag open van 9 tot 19 uur.

De Erfgoedsprokkel is gratis te verkrijgen in Stoepekapel en kan ook gedownload worden via de provinciale website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
An Vervliet Gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens Dienst Erfgoed
An Vervliet Gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens Dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent