De bibliotheek van Lierde is Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen

De bibliotheek van Lierde heeft de eerste prijs gewonnen in de wedstrijd die het Informatiepunt Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseerde. Met de wedstrijd 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen' wil het Informatiepunt een prijs toekennen aan bibliotheken die extra inspanningen leveren om Europa en de Europese Unie in de kijker zetten.

De prijzen werden uitgereikt tijdens de 6de editie van het Europees Jaaroverzicht met professor Hendrik Vos en VRT-journalist Rob Heirbaut in de aanwezigheid van meer dan 800 toeschouwers.

De bibliotheek van Lierde wint volgens de jury de prijs van 5000 euro omdat zij een zeer gevarieerd 'extra' aanbod bieden, doorheen het jaar, voor verschillende doelgroepen, die aansluiten bij de werking van de bibliotheek. Het is een mix van activiteiten die met veel overtuigingskracht beantwoorden aan de verwachtingen. De jury prijst de originaliteit van o.a. de kinderzomerwandelzoektocht in de gemeente. Europa wordt dichter bij de Lierdenaar gebracht via de activiteiten: lezingen, een film, een zoektocht.

Op een verdienstelijke tweede plaats staat de bibliotheek de Wattenfabriek uit Herzele. Deze bibliotheek ontvangt 2000 euro. De pluspunten zijn de tentoonstelling over de 28-lidstaten in samenwerking met het Sint-Paulusinstituut, de Euroquiz met het bezoek aan het Europees Parlement in aanwezigheid van Euro-parlementariërs en de Europese Jeugdboekenweek.

Derde laureaat is de Bibliotheek van Sint-Niklaas. Zij winnen de mooie som van 1000 euro. De jury gelooft in de sterke samenwerking met partners en stakeholders en looft de Europese oriëntering naar een breed publiek toe.

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Economie
Vanessa Schockaert beleidsmedewerker Informatiepunt Europa Direct
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Economie
Vanessa Schockaert beleidsmedewerker Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent