Skip to Content

CVO Groeipunt start opleiding uitvaartmedewerker

Vanaf maart 2022 kan men bij CVO Groeipunt terecht als men aan de slag wil in de uitvaartsector. Cursisten kunnen de opleiding uitvaartmedewerker volgen als duaal traject. Ze volgen dan les, terwijl ze ook al meedraaien in een uitvaartcentrum.

Kinderbegeleider, opvoeder, zorgkundige, poetshulp: het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen zet volop in op knelpuntberoepen in de zorg- en welzijnssector. Vanaf maart komt daar dus ook de opleiding uitvaartmedewerker bij. De opleiding is geschikt voor iedereen die een ondersteunende job zoekt in de uitvaartsector. Ook wie al in de uitvaart werkt, maar nog geen diploma heeft, kan de opleiding volgen.

"CVO Groeipunt kiest bewust voor een duaal traject - het eerste in Vlaanderen in deze opleiding - vanwege de grote leerwinst: cursisten krijgen de theorie op school, maar verwerven broodnodige vaardigheden meteen op de werkvloer. De opleiding is ook interessant voor wie nog geen diploma secundair onderwijs heeft: je kan je diploma behalen door algemene vakken te volgen naast de beroepsspecifieke vakken."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

De opleiding uitvaartmedewerker start half maart en loopt tot eind januari 2023. Inschrijven kan vanaf nu op de website van CVO Groeipunt.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
CVO Groeipunt Karen Kerff, coördinator uitvaartopleidingen
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
CVO Groeipunt Karen Kerff, coördinator uitvaartopleidingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent