Coronavirus - update - Provincie Oost-Vlaanderen sluit alle recreatiedomeinen

update 27 maart 2020 - data aangepast naar 19 april

De Provincie Oost-Vlaanderen sluit met onmiddellijke ingang alle provinciale recreatiedomeinen omwille van verstrengde maatregelen van de federale overheid. De andere maatregelen blijven uiteraard ook van kracht. 

 • Door de maatregelen van de federale overheid worden alle recreatieve activiteiten opgeschort tot en met 19 april 2020 en gelden alle instructies gegeven door deze overheid.
 • Alle evenementen en activiteiten georganiseerd door het provinciebestuur, worden geannuleerd tot en met 30 april.
 • Recreatiedomeinen sluiten tot en met 19 april: 
  • domein Puyenbroeck in Wachtebeke
  • domein De Gavers in Geraardsbergen
  • domein De Ster in Sint-Niklaas
  • domein Het Leen in Eeklo 
  • domein De Brielmeersen in Deinze
  • domein De Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo
  • domein Nieuwdonk in Berlare
 • De erfgoedsites blijven gesloten tot en met 19 april
 • De natuur- en educatieve centra blijven gesloten tot en met 19 april
 • De Huysmanhoeve in Eeklo blijft gesloten tot en met 19 april
 • Provinciale onderwijsinstellingen: de lessen worden geschorst tot en met vrijdag 17 april. Er zal opvang verzorgd worden. Evenementen zoals bv. opendeurdagen, worden geannuleerd tot en met 30 april.
 • PAULO site Mendonk: alle voortgezette opleidingen worden geannuleerd tot en met 19 april; de basisopleidingen en decentrale opleidingen blijven voorlopig doorgaan met uitzondering van de opleidingen voor ‘Dringende Geneeskundige Hulpverlening’. Deze worden stopgezet.
 • PAULO Bestuursopleiding: alle opleidingen worden geannuleerd tot en met 19 april.
 • Administratieve diensten: de Provincie Oost-Vlaanderen past het thuiswerken maximaal toe. De diensten zijn fysiek gesloten voor het publiek, maar wel telefonisch en via e-mail bereikbaar. Dit geldt ook voor de provinciale uitleendiensten.
 • Alle wervingsselecties en examens zijn geannuleerd tot en met 19 april. De kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 • Provincieraad en commissies: annulatie van de Provincieraad van woensdag 25 maart 2020.

Veel gestelde vragen

Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je een bundeling van veel gestelde vragen en antwoorden

Je vindt er het contactnummer (0800 14 689) voor bijkomende vragen. 

Meer info over de maatregelen binnen het provinciebestuur en provinciale instellingen: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Contacteer ons
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent