Skip to Content

Coronavirus - Update maatregelen Provincie Oost-Vlaanderen

Provinciale domeinen, erfgoedsites en NME-centra enkel open voor wandelen en fietsen

Op 16 maart 2020 besliste de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen tot het nemen van extra maatregelen wat betreft de provinciale domeinen, erfgoedsites en NME-centra (update persbericht 12 maart 2020) om de verdere verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken:

De recreatiedomeinen, erfgoedsites en centra voor natuur- en milieueducatie zijn tot en met 3 april enkel open voor wandelen en fietsen (maximaal 10 personen per groep).

  • gebouwen en infrastructuur zijn niet toegankelijk voor het publiek
  • gebruik van speeltuinen is niet toegelaten
  • de afstandsregels zijn van toepassing
  • klanten die een betalende activiteit of verblijf hadden geboekt, kunnen deze omboeken binnen het jaar. Indien dit niet lukt, zal de Provincie enkel de administratiekost aanrekenen.

Meer info: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Contacteer ons
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent