Skip to Content

Coronavirus - maatregelen provinciebestuur Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft uitvoering aan de maatregelen van de diverse overheden om de verdere verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken:

Provinciale domeinen

 • Evenementen en activiteiten (ook begeleide wandelingen) zijn afgelast tot 1 januari 2021.
 • Speeltuinen zijn open.
 • Sporten in open lucht is mogelijk met max. 4 personen en op afstand. 
 • Toiletten zijn open (soms beperkt).
 • Fitness en wellness zijn gesloten.
 • Zwembaden zijn gesloten. 
 • Horeca is gesloten.

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij drukte of als er geen 1,5 meter afstand kan gehouden worden en dit voor personen vanaf 12 jaar. Volg de zes gouden regels

Sommige domeinen verlengen hun vakantieregeling tijdens de extra dagen herfstvakantie op 9, 10 en 11 november. Meer info per domein is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/corona

Erfgoedsites

De erfgoedsites zijn gesloten voor het publiek. Evenementen zijn geannuleerd.

Wat wel nog mogelijk is:

De werking van de erfgoeddepots in Ename en Velzeke loopt achter de schermen verder mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Natuur- en Milieu-educatieve centra

Wandelen in de NME-centra De Kaaihoeve in Zwalm en Bastion VIII in Dendermonde blijft mogelijk onder de geldende regels. Educatieve activiteiten zijn opgeschort en volgen de kleurcodes van het onderwijs. 

Onderwijs

PAULO Bestuursopleiding:

 • Opleidingen die zich ertoe lenen, gaan door via online onderwijs.
 • Modules waar vaardigheden (time management, leidinggeven …) centraal staan, lenen zich minder tot een digitale aanpak en zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

PAULO Opleiding DGH:

 • Alle praktijkopleidingen, zowel in de basiscursus als permanente vorming zijn tot nader bericht opgeschort.
 • Alle theorielessen gaan door met afstandsonderwijs.
 • Opleidingen bedrijfshulpverlener gaan door, rekening houdende met de nodige veiligheidsrichtlijnen en de richtlijnen van de FOD WASO.

PAULO Brandweeropleiding:

 • Op vraag van de hulpverleningszones blijft PAULO in de school opleidingen aanbieden. Er gaan slechts een beperkt aantal opleidingen door, waarbij de veiligheid van zowel de cursisten als de instructeurs maximaal kan gegarandeerd worden.
 • Theoretische opleidingen vinden plaats in aangepaste grotere lokalen of de groep wordt in twee gesplitst.
 • Praktijkopleidingen gebeuren enkel nog in kleine groepen en zoveel mogelijk in open lucht.

PAULO Politieopleiding:

 • Basisopleidingen inpecteur en hoofdinspecteur gaan verder, volledig of grotendeels met afstandsonderwijs. 
 • De bijscholingen worden in de mate van het mogelijke met afstandsonderwijs georganiseerd.
 • Er mogen géén praktijklessen meer gegeven worden

Provinciale scholen Kiem- en Richtpunt

De scholen blijven voorlopig open conform de richtlijnen van de hogere overheid. De herfstvakantie wordt verlengd t.e.m. 11 november 2020. Stad Gent verplicht voor alle secundaire scholen op haar grondgebied deeltijds afstandsonderwijs voor de 2de en 3de graad op 12 en 13 november 2020.

Groeipunt

Het volwassenenonderwijs blijft nog open onder code oranje. Klasgroepen die groter zijn dan 10 personen worden gehalveerd. De ene week krijgen de cursisten fysiek les, de week nadien via afstandsleren (indien mogelijk). Vanaf vrijdagavond 30 oktober om 18 uur en op zaterdag 31 oktober mag het volwassenenonderwijs geen contactonderwijs organiseren.

In Stad Gent geldt deze laatste maatregel vanaf vandaag donderdag 29 oktober 2020. Concreet zijn CVO Groeipunt campus Gent Henleykaai, campus Gent Gouvernementstraat 22-24  én CVO Groeipunt campus Zwijnaarde gesloten sinds vandaag 29 oktober 2020 en dit tot en met 11 november 2020. 

Meer info: www.groeipunt.be 

Administratieve diensten

De Provincie Oost-Vlaanderen past het thuiswerken maximaal toe. De onthaalbalies zijn open van 9 tot 12 en 14 tot 16 uur.

Wervingsselecties gaan door en worden coronaproof georganiseerd.

 

Contacteer ons
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent