Skip to Content

Coronaproof toekomstscenario’s verkennen voor de overstromingsgevoelige Dendervallei

vanaf 14 december 2020 tot 17 januari 2021

Vanaf 14 december tot 17 januari kunnen de inwoners van de negen steden en gemeenten in de Dendervallei mee nadenken over mogelijke toekomstscenario’s die de overstromingsgevoelige Dendervallei veerkrachtiger maken. Langs de fietsknooppunten staan infopanelen die mogelijke oplossingen voor de overstromingsproblematiek voorstellen. Wie een kijkje gaat nemen, kan meteen meedenken via een online vragenlijst. En ook wie niet uit zijn kot komt, kan deelnemen via www.ruimtevoorwater.be/denk-mee.

Inwoners van de Dendervallei weten als geen ander hoe gevoelig de streek is voor wateroverlast. Bovendien verwachten we in de toekomst steeds extremere weersomstandigheden. Daarom bundelen De Vlaamse Waterweg nv, het Vlaams Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen de krachten en werken ze samen met verschillende actoren in de Denderstreek het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie.

“Het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering zorgen er voor dat de Dendervallei gevoelig is voor overstromingen. Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei ontwikkelen we over de provincie- en gemeentegrenzen heen een geïntegreerde aanpak voor deze problematiek. In overleg met heel wat actoren wordt naar oplossingen gezocht die het overstromingsrisico verminderen, maar tegelijk worden ook keuzes gemaakt over de ruimtelijke ontwikkeling van de Dendervallei. Waar willen we in relatie tot de Dender wonen, werken of verpozen? Waar niet? Of op een andere manier?

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Ook Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen, staat achter de aanpak:

“Het centrum van Geraardsbergen en verschillende deelgemeenten hebben jammer genoeg regelmatig te kampen met wateroverlast. Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zal door de geïntegreerde aanpak via verschillende instanties tot een uitgebreide waaier van zachte en harde maatregelen op verscheidene niveaus leiden. Dit moet ons wapenen om de frequentere en grotere wateroverlast - die door de klimaatwijziging valt te verwachten - op te vangen. Lokaal Bestuur Geraardsbergen ziet dit traject bovendien als een kans om de mooie Dendervallei in al haar facetten (toerisme, natuur, recreatie, …) te versterken.”

Een infocampagne in september, met originele postkaarten en een pop-uptentoonstelling in de negen steden en gemeenten langs de Dender, maakte de inwoners bewust van het Strategisch Plan. In de afgelopen maanden werden, in overleg met verschillende actoren, enkele mogelijke scenario’s uitgewerkt voor plekken waar wateroverlast een probleem is of kan worden.

Die scenario’s worden nu aan de bevolking voorgelegd via infototems langs de fietsknooppunten in de Dendervallei en via een online vragenlijst. Wat als we de natuurlijke vallei in ere zouden herstellen en die door het water laten overstromen? Wat als we beslissen om niet alle gebouwen te beschermen? Wat als we kiezen voor nieuwe manieren van bouwen en verbouwen? Wat als we de Dender indijken of verbreden?

“Het is duidelijk dat we in de toekomst op heel uiteenlopende manieren kunnen omgaan met wateroverlast”, verduidelijkt projectleider Michaël Van Rompaey. “De mogelijke scenario’s werden nog niet geëvalueerd, laat staan goedgekeurd. Het zijn ruwe ideeën, die deel uitmaken van een uitgebreide denkoefening die momenteel loopt. En daarbij betrekken we graag de mensen die er in de toekomst misschien mee geconfronteerd zullen worden.”

Een uitnodiging in de brievenbus inclusief fietsknooppuntenkaart, een animatievideo en een online vragenlijst nodigen inwoners uit om dieper in deze mogelijke oplossingen te duiken én hun mening te geven.

Dat kan nog tot 17 januari 2021, per fiets of te voet langs de fietsknooppunten in Aalst, Affligem, Dendermonde, Denderleeuw, Geraardsbergen, Liedekerke, Lebbeke, Ninove en Roosdaal of op www.ruimtevoorwater.be.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Wim L'Ecluse dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Karen Buyse Afdeling Regio West, De Vlaamse Waterweg nv
Brigitte Borgmans Departement Omgeving
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Wim L'Ecluse dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Karen Buyse Afdeling Regio West, De Vlaamse Waterweg nv
Brigitte Borgmans Departement Omgeving
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent