Skip to Content

Coronacrisis heeft negatieve impact op financiën Provincie Oost-Vlaanderen

Provincieraad keurt aanpassingen Meerjarenplan goed

De impact van de coronacrisis is ook voelbaar op de provinciale financiën. Zo blijkt uit het aangepaste meerjarenplan dat vandaag werd goedgekeurd door de provincieraad.

Naast extra uitgaven voor bijvoorbeeld beschermingsmiddelen, infrastructurele ingrepen en telewerkoplossingen – alles samen voor zo’n 1 317 000 EUR – vielen ook heel wat inkomsten terug.

Zo brachten de recreatiedomeinen tot hiertoe al 1 840 000 EUR minder in het laatje dan verwacht. Voor de onderwijsinstellingen en PAULO gaat het om een minderontvangst van 1 600 000 EUR. Voor het jaar 2021 verwacht het provinciebestuur dat de fiscale ontvangsten alvast 1 400 000 EUR lager kunnen uitvallen.

Maar ook ondanks de tegenvallers, blijft de Provincie financieel gezond.

“Het is cynisch, maar door de verminderde werking van bijvoorbeeld de recreatiedomeinen en de onderwijsinstellingen, vallen uiteindelijk ook de exploitatiekosten een stuk lager uit. Bovendien springt het provinciebestuur sowieso erg zuinig om met belastinggeld. Dat maakt dat we ook nu ruim blijven voldoen aan het financieel evenwicht dat ons door de Vlaamse overheid wordt opgelegd.”

eerste gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Financiën

De coronacrisis vreet aan de economische slagkracht van burgers en zeker ook Oost-Vlaamse bedrijven. Het provinciebestuur wil daarom het geplande investeringsritme absoluut blijven aanhouden.

gedeputeerde Kurt Moens: "Wij blijven verder investeren in Oost-Vlaanderen. Dat is tenslotte de beste manier om de economische relance te stimuleren. Tevens wordt voor tal van lopende projecten een verlenging van de uitvoeringstermijn toegestaan, wat de initiatiefnemers het comfort biedt om hun projecten toch te realiseren."

Het volledige aangepaste Meerjarenplan 2020-2025 is te vinden op de website van de Provincie

De aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd door de provincieraad op woensdag 18 november 2020.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Financiën
Frank De Neve dienst Budget
Kurt Moens gedeputeerde voor Financiën
Frank De Neve dienst Budget
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent