Caesarfeesten in Velzeke tijdens Open Monumentenweekend

Op 9 en 10 september

Op zaterdag 9 en zondag 10 september, tijdens het Open Monumentenweekend, vinden opnieuw de 25-jaarlijkse Caesarfeesten plaats in het centrum van Velzeke. Deze feesten, die teruggaan tot de 19de eeuw, omvatten tal van activiteiten en worden georganiseerd met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, Archeocentrum Velzeke, Stad Zottegem, Middenstand Velzeke en de Vlaamse Overheid.

Op de erfgoedsite Archeocentrum Velzeke zal een indrukwekkend Romeins legioen neerstrijken met in hun zog talrijke ambachtslieden. Het wordt een waarheidsgetrouwe weergave van een functionerend Romeins militair kamp met omliggende burgernederzetting. Er zullen grote drildemonstraties, cavalerieoptredens en gladiatorengevechten worden gegeven voor de ogen van keizer Hadrianus. Een volledige centurie soldaten zal over de Paddestraat trekken met complete marsbepakking: een wereldprimeur. De beste Romeinse groepen uit heel Europa zullen hierbij aanwezig zijn, onder leiding van het Vlaamse Elfde legioen dat ook gestalte gaf aan de Romeinse soldaten in Het Verhaal van Vlaanderen.

Op het Romeins Plein gaat het feest verder met een hapje, een Caesardrankje, volkspelen en ambachten. Op zaterdagavond is er een groots volksfeest met Keltische muziek.

"Het Romeinse tentenkamp en de ambachten kan je doorlopend bezoeken. Elk uur zijn er demonstraties van het Romeinse leger, de cavalerie met paarden, en gladiatoren. Niet te missen zijn de glasblazers die van over de hele wereld in Velzeke verzamelen. Binnen in het Archeocentrum zijn er tentoonstellingen, ateliers en kinderactiviteiten. Het wordt echt een hoogtepunt van re-enactment en experimentele archeologie. Een onvergetelijke, gratis uitstap die de liefde voor geschiedenis zal aanwakkeren."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

"We herinneren ons nog levendig de vorige Caesarfeesten van 1998. Het huidige standbeeld van Caesar werd toen ingehuldigd. 400 re-enactors en 20 000 toeschouwers overrompelden Velzeke. Men kwam, zag en overwon. Nochtans regende het onophoudelijk. Wie er bij was, kent ongetwijfeld het in de volksmond sindsdien gedoopte ‘Caesarweer’."

Brecht Cassiman, schepen Zottegem

"De Caesarfeesten zijn een hoogtepunt voor iedereen in de Vlaamse Ardennen en ver daarbuiten. Met de hernieuwde aandacht voor ons gedeeld verleden en identiteit door het programma 'Het verhaal van Vlaanderen' ben ik zeker dat deze editie nog meer kijklustigen zal trekken. Het is dan ook terecht dat de Vlaamse overheid hier een mooie som voor reserveert samen met onze minister-president Jambon."

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

Feesten van 150 jaar oud

De Caesarfeesten gaan terug tot de 19de eeuw. België was net ontstaan. Zowat iedereen die de prille natie van trots en eenheid kon voorzien, werd - letterlijk en figuurlijk - op een voetstuk geplaatst: Breydel en De Coninck in Brugge, Artevelde in Gent, Lamoraal graaf van Egmont in Zottegem. Velzeke kon niet achterblijven. Zij pakten in 1873 uit met een harnas ter ere van Julius Caesar. Heel Velzeke kwam ervoor op straat, met de plechtige belofte dit elke de 25 jaar te herhalen.

Caesar van zijn voetstuk

Over Caesar is al veel inkt gevloeid. Recent kwam hij, en Velzeke, nog prominent in beeld in de serie ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ met Tom Waes op Eén. Wat kunnen we geloven van ‘De Bello Gallico’? Is Caesar hier zelf geweest? Is de verovering van onze streken door de Romeinen aan hem toe te schrijven? Was hij succesvol? Was er sprake van genocide? Was dat geoorloofd in die tijd? Het zijn vragen waar geschreven en archeologische bronnen en experimentele archeologie in de loop der jaren antwoorden op proberen te formuleren. Archeocentrum Velzeke houdt de vinger aan de pols van het wetenschappelijk onderzoek.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Kurt Braeckman Archeocentrum Velzeke
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Kurt Braeckman Archeocentrum Velzeke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent