Skip to Content

Buurtfeest ter ere van restauratie Roomanmolen in Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)

Op zondag 10 oktober 2021 was het eindelijk zo ver: het orgelpunt van de grondige restauratie van een eeuwenoude monument, feest aan de Roomanmolen in Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas). Eerder moest het beloofde buurtfeest uitgesteld worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Nu konden  we eindelijk vieren dat de 200 jaar oude Roomanmolen in volle glorie hersteld is.  Het is fijn dat de lokale gemeenschap het opgefriste monument opnieuw in haar armen sluit, zodat het nog vele eeuwen betekenis kan hebben."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

 

Gebouw uit 1847 kreeg gevelproblemen

De Roomanmolen dateert uit 1847 en is beschermd als monument. Het provinciebestuur kocht de molen in 2003. Het beheer is in handen van de gemeente Sint-Gillis-Waas. De laatste jaren doken er gevelproblemen op. Daardoor kwam de veiligheid in het gedrang. Het provinciebestuur vroeg vergunningen aan en schreef een offerte uit voor de aanneming van de werken. Alles werd besproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het gemeentebestuur, de molenaars en de concessionaris. In september 2019 startte de restauratie die na een jaar afgerond werd. De Provincie investeerde hiervoor ca. 300 000 EUR.

Grondige werken aan metsel-, voeg- en schrijnwerk

Firma Quintelier Trudo uit Hamme restaureerde het metsel- en voegwerk van de romp. Ze werkte dit af met een kaleilaag die de gevel beschermt tegen vocht en afbrokkelen. Daardoor werd de Roomanmolen een witte molen, met een natuurlijk uitzicht en beter beschermd tegen de weersomstandigheden. Ook de schoorsteen en bijgebouwen werden aangepakt.

Schrijnwerkerij Karel Verscheure uit Zwalm verving in de molen verrotte balkkoppen, vernieuwde de stelling en nog andere houten molenonderdelen. De wieken en de windplanken werden geschilderd.

Ondertussen werd ook de omgeving van de molen aangepakt. Woekerend groen werd gesaneerd en de verlichting werd verbeterd. Het terrein oogt nu een stuk netter.

Feest daar bij die molen

Op zondag 10 oktober konden de buurtbewoners en sympathiserende personaliteiten de vernieuwde molen in al zijn luister komen bekijken. De molenaars maalden en er werden ‘muldershosties’ gebakken met meel van de molen. Ook Monumentenwacht Oost-Vlaanderen was van de partij. Een prijskamp, springkasteel en muzikale opluistering maakten het gezellige plaatje af.

De volgende keer dat de molen open is, is op de Oost-Vlaamse Molendag op zondag 17 oktober. 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola Molencentrum
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent