Burgerschool steunt Oost-Vlaamse burgers met klimaatproject

Burgers met een klimaatproject kunnen binnenkort ondersteuning krijgen bij de Burgerschool. Organisatoren Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu willen hiermee burgers begeleiden en klimaatprojecten naar een hoger niveau tillen. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de Burgerschool omdat ze een klimaatgezonde toekomst voor haar inwoners wil.

“Burgers nemen steeds vaker het heft in handen”, zegt Eva van Velzen van Netwerk Bewust Verbruiken.

 

Burgers aan zet

Burgers wachten niet meer op de overheid om iets te doen tegen klimaatverandering.

“Ze starten zelf onder meer energiecoöperaties, Repair Cafés, duurzaamheidscoaching of initiatieven rond lokale voeding. De burgerschool is een plaats waar deze burgerinitiatieven elkaar ontmoeten om ideeën en projecten rond klimaat te laten groeien en verder te ontwikkelen”, zegt Eva van Netwerk Bewust Verbruiken.

De Burgerschool ondersteunt vanaf maart 24 Oost-Vlaamse burgers met een klimaatproject. Mensen met een goed idee voor een beter klimaat komen ook in aanmerking, zij kunnen dat idee aftoetsen en verder vorm geven binnen dit traject.

Vlaams-Brabant startte vorig jaar de eerste Burgerschool en dat was een succes.

“Bij de opstart van een project komt heel wat kijken: financiën, communicatie, verzekeringen, enzovoort. In Vlaams-Brabant hielpen we 24 klimaatprojecten met deze zoektocht”, zegt Monica Quintens van Bond Beter Leefmilieu.

CO2-besparing

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de burgerschool omdat ze een klimaatgezonde toekomst voor haar inwoners wil.

“Dit project kreeg een subsidie als energieambassadeur. Met deze subsidie stimuleren we concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen en als doel hebben de CO2-uitstoot te verminderen”, zegt Peter Hertog, gedeputeerde bevoegd voor energie.

Stel je kandidaat tot 23 februari

Professionele coaches begeleiden de geselecteerde initiatieven tijdens vier sessies. In een participatief programma werken alle deelnemers samen om hun klimaatinitiatieven naar een hoger niveau te tillen. Daarbij gaat aandacht naar communicatie, financiën, verzekeringen en worden samenwerkingen tussen de klimaatinitiatieven bevorderd. Oost-Vlamingen met een klimaatproject of klimaatidee kunnen zich kandidaat stellen op de website van Netwerk Bewust Verbruiken tot en met 23 februari. De eerste sessie vindt plaats op 15 maart in Gent.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent