Skip to Content

Burgeroverleg: De toekomst van Europa, met Rob Heirbaut en Leen De Witte

dinsdag 20 november 2018 om 19.30 uur

Het Informatiepunt Europa Direct (IED) van Oost-Vlaanderen, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) en VRT-journalisten Rob Heirbaut en Leen De Witte organiseren op dinsdag 20 november 2018 samen een burgeroverleg over de toekomst van Europa. 

Actuele thema's zoals o.a. migratiepolitiek, brexit en de klimaatdoelstellingen komen aan bod en worden aan het publiek voorgelegd. Het publiek kan input geven en in debat gaan. 

Bedoeling is om zo burgers te betrekken bij het “toekomst van Europa”- debat. 

Burgeroverleg

Vrt-journalisten Rob Heirbaut en Leen De Witte leggen tijdens het burgeroverleg een thema kort uit en verbinden er enkele vragen aan. Deze worden aan het publiek gesteld. Het publiek kan input geven en met elkaar in debat gaan. 

Thema’s die aan bod komen:

               ● Migratie

               ● Institutioneel (inspraak burger,…)

                              ○ EU president / EU referendum

               ● Solidariteit / verantwoordelijkheid

               ● Veiligheid

                              ○ Defensie (Europees leger)

                              ○ Cyberveiligheid

                              ○ Terrorisme

"Het is een ideaal moment om mee te praten, te discussiëren én te beslissen over de toekomst van Europa. Het Europa van jou, mij en jouw kinderen " , aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking.

 

Praktisch

  • Wanneer: dinsdag 20 november 2018, van 19.30 tot 21.30 uur.
  • Waar: Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
  • Inschrijven doe je via deze link. De toegang is gratis, inschrijven verplicht.
Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Europese samenwerking
Informatiepunt Europa Direct Vanessa Schockaert
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Europese samenwerking
Informatiepunt Europa Direct Vanessa Schockaert
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent