Buitenbad provinciaal domein Puyenbroeck morgen uitzonderlijk open

Morgen, woensdag 17 mei 2017, is het buitenbad van het provinciaal domein puyenbroeck in Wachtebeke uitzonderlijk open voor het publiek. Reden is natuurlijk het mooie weer dat morgen voorspeld wordt. 

Het bad is open van 12 tot 18.30 uur, aan het normale tarief.

De kleine buitenbaden blijven gesloten. 

Meer info: www.puyenbroeck.be 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent