Buggenhout, Gent, Maldegem, Ninove en Wetteren volgen voorbeeld Provincie met ondertekening Europees charter participatie

Op maandag 19 december ondertekenden vijf Oost-Vlaamse steden en gemeenten het Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen. Ze volgen zo het voorbeeld van de Provincie Oost-Vlaanderen en engageren zich om participatie toe te passen in hun ruimtelijke planningsprocessen. De ondertekenaars zien participatie als een kernwaarde binnen ruimtelijke planning, want ruimtelijke plannen opmaken doe je niet alleen.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondertekende dit charter al in 2018. Nadien volgden ook Deinze, Herzele en Sint-Niklaas. En nu volgen opnieuw vijf Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

“Ruimtelijke planning heeft een directe impact op de kwaliteit en leefruimte van elke Oost-Vlaming. We betrekken omwonenden als lokale experts en nemen hun input mee om betere beslissingen te kunnen nemen. We doorlopen ruimtelijke planningsprocessen met en niet alleen voor de burger.”

 gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

De Provincie is verheugd dat Buggenhout, Gent, Maldegem, Ninove en Wetteren deze boodschap ook naar buiten brengen en participatie verankeren in hun beleid. Ze doet een warme oproep aan andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten om resoluut te kiezen voor een werking waarbij participatie een volwaardig onderdeel is. 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Davina De Palmenaer dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Davina De Palmenaer dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent