Brochure Van alle markten thuis

Bundeling van infofiches voor Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers rond multifunctionele landbouw

Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, een time-out voor jongeren, landschapsbeheer door landbouwers, ... Het zijn mogelijkheden om je land- of tuinbouwbedrijf te ontwikkelen en te versterken. Je bedrijf krijgt een multifunctioneel karakter en het contact tussen boer, burger en voedsel vaart hier wel bij.

Wil je als (Oost-Vlaamse) land- en tuinbouwer een nieuwe neventak (bijv. hoevewinkel, hoeveslagerij, automaat, teambuilding, ...) op je bedrijf ontwikkelen?

Dan is de brochure Van alle markten thuis een handige online tool om land- en tuinbouwers op weg te helpen in de wet- en regelgeving, communicatie, promotiekanalen en subsidies van nieuwe neventakken (b.v. hoevewinkel, automaat, feestjes op de boerderij, agrarisch aannemingswerk …).

Download de digitale versie of bestel een gedrukte versie van de infobundel Van alle markten thuis.

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw
dienst Landbouw en Platteland
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw
dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent