Skip to Content

Brochure 'Oost-Vlaanderen natuurlijk!' opnieuw beschikbaar

De Provincie Oost-Vlaanderen bracht tijdens de Week van het Bos de brochure 'Oost-Vlaanderen, natuurlijk!' uit. De brochure is bestemd voor iedereen die graag vertoeft in de Oost-Vlaamse natuur en er graag meer wil over weten. De voorraad was in een mum van tijd uitgeput. 'Oost-Vlaanderen natuurlijk!' is nu opnieuw beschikbaar.

“Met de brochure willen we de Oost-Vlaamse natuur dichterbij brengen. We merken immers een groeiende interesse in natuur en natuurbehoud. Alle bossen en natuurgebieden die de Provincie Oost-Vlaanderen beheert en die publiek toegankelijk zijn, staan opgesomd in deze praktische groene gids. Bovendien vind je er veel informatie over de Oost-Vlaamse ecologie en biodiversiteit. ”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur

Op stap met de praktische gids

Met deze gids kan men aan de slag voor een leuke uitstap in de buitenlucht in Oost-Vlaanderen. Alle 26 bos- en natuurgebieden zijn minstens via wandelpad of fietspad bereikbaar. Het bosgebied van Het Leen in Eeklo is met zijn 244 ha het grootste provinciaal bosgebied. De relatief onbekende Geitenhoek in Maarkedal is dan weer klein maar fijn, met amper 0,99 ha. De gebieden zijn ingedeeld per toeristische regio. Via herkenbare pictogrammen zijn wandel- en fietsroutes aangeduid, evenals praktische voorzieningen zoals parking, picknickmogelijkheid en rolstoeltoegankelijkheid.

Boeiende ecologische gids

Oost-Vlaanderen natuurlijk! is echter zoveel meer dan een toeristische gids. Er is een sterke ecologische invalshoek. Je kan de gids ook vanuit je luie zetel lezen en meer te weten komen over zeldzame soorten zoals de kamsalamander, de biologische waarde van kleine landschapselementen, het ontstaan van stuifduinen in het binnenland of het belang van dood hout. Achteraan de gids vind je een verklarende begrippenlijst die typische biologische termen en natuurlijke processen helder uitlegt.

De gids is bovendien doorspekt met weetjes over het provinciaal natuurbeleid, geeft tips voor een hoffelijk natuurgebruik door verschillende gebruikers en biedt uitleg bij de invloed van de klimaatverandering op onze natuur. Behalve de bossen en natuurgebieden in eigendom van het provinciebestuur, worden ook de strategische openruimteprojecten toegelicht waaraan de Provincie als enthousiaste natuurpartner meewerkt. Zo passeren o.a. de Moervaartvallei, Rodeland en Parkbos de revue, maar ook de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone.

Bestel je exemplaar

'Oost-Vlaanderen natuurlijk!' is digitaal beschikbaar via de website van de Provincie

Wil je graag een gedrukte versie? Stuur dan een mail met je postadres naar [email protected] en je krijgt een exemplaar toegestuurd.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Sandra Leroy beleidsmedewerker natuur-en milieueducatie
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Sandra Leroy beleidsmedewerker natuur-en milieueducatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent