Brochure Grondig gevraagd

Leidraad voor opvragen & opstellen van conservatie-offerte voor archeologisch materiaal

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe digitale publicatie ‘Grondig gevraagd. Een leidraad voor het opvragen & opstellen van een conservatie-offerte voor archeologisch materiaal’. De publicatie geeft een antwoord op veel gestelde vragen zoals: “Tijdens de opgraving of in mijn verzameling, vind ik een archeologisch voorwerp dat er slecht aan toe is. Wat moet en kan ik vragen aan de restaurator en hoe moet ik dat doen? Wat is de beste methode om dit voorwerp te behandelen en hoe moet ik er nadien mee omgaan?”

Ansje Cools, conservator/restaurator archeologische materialen, antwoordt vanuit de praktijk aangestuurd door de provinciale depotconsulent archeologie Lien Lombaert. De handleiding is zowel nuttig voor eigenaars/beheerders van archeologisch erfgoed (depots, musea en overheden, maar ook privé-personen), om een goede offertevraag te kunnen opmaken, als voor conservators/restaurators, om een goed offertevoorstel terug te sturen.

Alles om ons archeologisch erfgoed beter te bewaren. De uitdaging is vaak om na te denken waarom conservatie of restauratie aangewezen is: wil men aftakeling vermijden of wil men het voorwerp tonen aan het publiek? Vaak is hier dan een verschillende aanpak aangewezen,” zegt Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Erfgoed.

Deze handleiding is het laatste wapenfeit van het afgeronde proefproject archeologiedepot dat de Provincie Oost-Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid uitvoerde. Met alle inzichten uit dat proefproject gaan de Vlaamse, provinciale en lokale overheden nu verder aan de slag.

De handleiding is gratis te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/grondiggevraagd.

 

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Lien Lombaert beleidsmedewerker archeologie
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Lien Lombaert beleidsmedewerker archeologie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent