Brochure Grondig gevraagd

Leidraad voor opvragen & opstellen van conservatie-offerte voor archeologisch materiaal

Vrijdag 8 december 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe digitale publicatie ‘Grondig gevraagd. Een leidraad voor het opvragen & opstellen van een conservatie-offerte voor archeologisch materiaal’. De publicatie geeft een antwoord op veel gestelde vragen zoals: “Tijdens de opgraving of in mijn verzameling, vind ik een archeologisch voorwerp dat er slecht aan toe is. Wat moet en kan ik vragen aan de restaurator en hoe moet ik dat doen? Wat is de beste methode om dit voorwerp te behandelen en hoe moet ik er nadien mee omgaan?”

Ansje Cools, conservator/restaurator archeologische materialen, antwoordt vanuit de praktijk aangestuurd door de provinciale depotconsulent archeologie Lien Lombaert. De handleiding is zowel nuttig voor eigenaars/beheerders van archeologisch erfgoed (depots, musea en overheden, maar ook privé-personen), om een goede offertevraag te kunnen opmaken, als voor conservators/restaurators, om een goed offertevoorstel terug te sturen.

Alles om ons archeologisch erfgoed beter te bewaren. De uitdaging is vaak om na te denken waarom conservatie of restauratie aangewezen is: wil men aftakeling vermijden of wil men het voorwerp tonen aan het publiek? Vaak is hier dan een verschillende aanpak aangewezen,” zegt Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Erfgoed.

Deze handleiding is het laatste wapenfeit van het afgeronde proefproject archeologiedepot dat de Provincie Oost-Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid uitvoerde. Met alle inzichten uit dat proefproject gaan de Vlaamse, provinciale en lokale overheden nu verder aan de slag.

De handleiding is gratis te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/grondiggevraagd.

 

 

Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Lien Lombaert beleidsmedewerker archeologie