Bouw fietstunnel F7 in Zulte start binnenkort

Over enkele weken starten de werken aan de fietstunnel onder de Drogenboomstraat in Zulte. Na de voltooiing van de nieuwe tunnel zullen fietsers in één rechte lijn en volledig conflictvrij kunnen fietsen op de fietssnelweg F7 tussen Zulte en Waregem. Het fietsverkeer op de F7 moet vandaag de Drogenboomstraat nog oversteken. En dit langs een weinig aantrekkelijke en onveilige oversteekplaats aan de voet van de brug over de spoorweg.

De F7 verbindt Gent en Kortrijk via Deinze, Zulte en Waregem. Met de realisatie onder de Drogenboomstraat werkt de Provincie een belangrijke missing link weg. De nieuwe fietstunnel wordt 28 meter lang, drie meter hoog en in totaal zes meter breed. Het eigenlijke fietspad zal een breedte hebben van vier meter. Het project in Zulte omvat niet enkel de fietstunnel, want ook de bestaande aantakkingen van de F7 met de Drogenboomstraat worden heraangelegd en krijgen elk een verkeerseiland.

“Ik ben blij dat de schop eindelijk de grond in kan in Zulte. Ik denk dat de vele fietspendelaars tussen Zulte en Waregem al jaren reikhalzend uitkijken naar de nieuwe fietstunnel. Ook veel ouders zullen met een geruster gemoed hun kinderen met de fiets naar school zien vertrekken, want de oversteek aan de Drogenboomstraat was letterlijk en figuurlijk een barrière voor veel fietsers.” ​

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid financieren de bouw van de nieuwe fietstunnel in Zulte. De werken starten ten laatste over enkele weken. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar.

“Ongeveer 10 jaar geleden heb ik dit knelpunt aangekaart. ​ Ik ben dan ook heel gelukkig en dankbaar dat er eindelijk licht aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel komt. De mooie verbinding tussen Zulte en Waregem zal voor onze fietsers een grote en vooral veilige meerwaarde zijn. Dank aan het Provinciebestuur voor deze prachtige en functionele investering.”

​Sophie Delaere, schepen voor Openbare Werken Zulte

Mijlpaal

De bouw van de fietstunnel in Zulte is een belangrijke stap in de volledige realisatie van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk. ​ Vanaf de Burggravenlaan in Gent tot aan de provinciegrens is de F7 bijna 27 km lang. Daarvan is circa 80% of zo’n 21,5 km gerealiseerd. De voorbereidingen voor het wegwerken van een aantal resterende missing links zitten in de laatste rechte lijn:

  • Voor het traject tussen de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat (circa 1 km) loopt op dit moment de aanbestedingsprocedure, ook daar kan de schop dus binnenkort de grond in. ​
  • Het traject tussen de Kruishoutemstraat en de Meylegemstraat (2,4 km) in Zulte zit in ontwerp- en grondverwervingsfase. Als alles verder gunstig verloopt, kunnen binnen afzienbare tijd ook daar de werken starten.

Uit een gebruikersbevraging die de Provincie Oost-Vlaanderen begin vorig jaar uitvoerde, bleek dat fietsers die de F7 nu al gebruiken over het algemeen erg tevreden zijn over de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de fietssnelweg. De Provincie is ervan overtuigd dat deze gebruikerstevredenheid met de realisatie van de nieuwe fietstunnel in Zulte ongetwijfeld nog fors zal toenemen.

 

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Yoerik Van De Genachte dienst Mobiliteit

 

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent