Skip to Content

Bouw fietsbrug F4 over Vijfstraten in Sint-Niklaas van start

Deze week zijn de werken aan de nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas gestart. Met de aanleg van de fietsbrug wordt een belangrijke missing link op de fietssnelweg F4 (Antwerpen-Gent) weggewerkt. Gelijktijdig wordt een veilige oversteek voorzien voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat. Daar wordt de aansluiting gemaakt met het al aangelegde traject van de F4 richting Nieuwkerken. De realisatie van de fietsbrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers aan het moeilijke knooppunt Vijfstraten/Singel.

De totale lengte van de fietsbrug, de aanrijhellingen en de oversteekplaats aan de Nieuwe Molenstraat richting de Rootputstraat bedraagt 590 meter. Het traject bevindt zich in een dichtbebouwd stedelijk weefsel naast de spoorweg. Voor de aanrijhellingen werd daarom in de mate van het mogelijke een natuurlijk hellend vlak voorzien, begroeid met struikgewas. Op die manier wordt de nieuwe fietsverbinding ook een groene ader in een in hoge mate verharde omgeving.

Knip in de Nieuwe Molenstraat

De werken in Sint-Niklaas kenden een lange voorbereidingsperiode. De aanleg van een veilige oversteek voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat was voor de Provincie een voorwaarde voor de bouw van de fietsbrug. Fietsers zullen daar immers met een zekere snelheid de helling van de fietsbrug afrijden om hun weg te vervolgen op het fietspad richting Nieuwkerken.

In nauw overleg met de stad Sint-Niklaas en na grondige evaluatie van een proefopstelling in 2021 werd er daarom voor gekozen om de Nieuwe Molenstraat definitief te knippen voor gemotoriseerd verkeer. In de nabije omgeving van de knip in de Nieuwe Molenstraat worden maatregelen genomen door de stad om de veiligheid voor alle weggebruikers te verhogen.

“De fietsbrug over Vijfstraten wordt een echte blikvanger op de fietssnelweg F4, een nieuw visitekaartje. Ik ben blij dat we na het lange voorbereidingstraject en door een goede samenwerking met de verschillende partners de schop eindelijk in de grond kunnen steken. Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om jong en oud te stimuleren vaker de fiets te nemen.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

"We zijn zeer verheugd over deze oplossing voor het kruispunt Vijfstraten. De fietsbrug zal een gigantische verbetering zijn voor de verkeersveiligheid op dit moeilijke verkeersknooppunt. Het is een heel belangrijke ingreep, omdat dit kruispunt elke dag deel uitmaakt van de route van honderden fietsers naar school of naar het werk. Als stad hebben we enkele aanzienlijke investeringen gedaan om de nodige ruimte te creëren, met de verwerving en afbraak van enkele gebouwen. We kijken nu uit naar de realisatie. Met de fietsbrug krijgen de vele fietsers op dit knooppunt en op de fietssnelweg F4 binnenkort een uitstekend nieuw traject voorgeschoteld." 

Carl Hanssens, schepen voor Mobiliteit van Sint-Niklaas

Samenwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt voor de bouw van de fietsbrug samen met de stad Sint-Niklaas, Infrabel en de Vlaamse overheid. Sint-Niklaas stond in voor de verwerving van een aantal gronden aan de achterzijde van de woningen en gebouwen in de Nieuwe Molenstraat en Vijfstraten, vlak naast de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen .

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel stelde ook een aantal gronden ter beschikking voor het project door middel van een bezettingsovereenkomst met de Stad Sint-Niklaas. De totale kostprijs van de werken bedraagt 4 176 094,45 EUR incl. btw. Verwacht wordt dat de werken afgerond zijn tegen de zomer van 2024.

Toekomstplannen

De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan de fietssnelweg F4 langs de spoorweg tussen Gent en Antwerpen. Tussen Destelbergen en Zwijndrecht is de F4 grotendeels vlot befietsbaar. Enkel in stedelijke centra is er soms nog wat bochtenwerk en wordt de fietssnelweg verder rechtgetrokken, zoals nu ter hoogte van Vijfstraten.

Op dit moment wordt in Sint-Niklaas ook de verbinding langs de Noordlaan bestudeerd tussen de toekomstige fietsbrug en het station. Verderop, in Lokeren, zit onder meer de bouw van een nieuwe fietstunnel onder de sporen ter hoogte van de Nieuwe Stationsstraat in de laatste rechte lijn. In de richting van Antwerpen loopt onder andere een tracéstudie Haasdonkbaan – Doornpark, waarbij de Provincie de mogelijkheid onderzoekt om de fietssnelweg door te trekken langsheen de spoorlijn onder de N70.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit, dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit, dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent