Skip to Content

Bossen en golfterreinen provinciaal domein Puyenbroeck blijven dicht tot maandag

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft beslist om de bossen van het provinciale recreatiedomein Puyenbroeck dicht te houden tot maandag 21 februari. Momenteel blokkeren er al heel wat takken en bomen de wandelpaden in de bossen van het recreatiedomein. Niet enkel kunnen deze niet tijdig worden geruimd, maar ook voor dit weekend worden nog hoge windsnelheden voorspeld. Daarom blijft het bosgedeelte van Puyenbroeck het hele weekend dicht.

Ook Golf Puyenbroeck blijft dit weekend dicht. Golfers zijn terug welkom vanaf maandag 21 februari om 13 uur.

 

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent