Boomplantactie werkt verbindend

Op zaterdag 10 maart sloegen de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Lede en vrijwilligers van de vereniging Boom² de handen in elkaar en plantten samen een bosje aan in Smetlede aan de Wellebeek. Het stukje bos komt op bestaand overstromingsgebied van de Provincie én op aanpalend terrein van Boom² vzw. Deze gezamenlijke actie past in het project Gestroomlijnd Landschap voor meer natuurverbinding via de waterlopen. Tegelijk biedt de Provincie onder het motto ‘Plant een klimaatbestendig landschap’ een stevige steun aan alle Oost-Vlamingen die net als Boom² vzw een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos willen aanplanten.

 

Natuur verbinden via waterlopen, bomenrijen en bos

"De natuur in Vlaanderen is erg versnipperd, waardoor het leefgebied van veel planten- en diersoorten drastisch verkleint. Het project Gestroomlijnd Landschap verbindt die versnipperde stukjes natuur met een fijnmazig netwerk van landschapselementen, zoals waterlopen, waterrijke gebieden, bomenrijen, bosjes, dreven en houtkanten. Waterlopen die belangrijke natuur- en bosgebieden met elkaar verbinden, zijn daarvoor cruciaal. De aanplanting die vandaag gebeurde langs de Wellebeek, een zijbeek van de Molenbeek, is een eerste actie in het kader van het achtste project Gestroomlijnd Landschap voor de Molenbeek en Serskampse beek die een natuurverbinding vormt van de Vlaamse Ardennen in Zottegem tot de Scheldevallei in Wichelen en Wetteren.", aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt.

 

Week van de vrijwilliger

De Provincie werkt voor het project Gestroomlijnd Landschap samen met onder meer de betrokken gemeentebesturen, Regionale Landschappen en Bosgroepen, eigenaars, grondgebruikers en verenigingen. Boom² vzw (www.boom2.be) is een vereniging die zich inzet voor bosuitbreiding in Vlaanderen. De vereniging zamelt geld in via ontmoetingsactiviteiten en de verkoop van natuurproducten, zoals bv. de nestkast voor slechtvalken die op de VAC-toren in Gent werd geplaatst. Met de opbrengst wordt grond aangekocht en vervolgens bebost. De boomplantactie in Smetlede is een eerste aanplant voor de vzw.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt: "Daarnaast neemt de Provincie in Gestroomlijnd Landschap gerichte maatregelen op plekken waar ze zelf het beheer in handen heeft, zoals hier in het overstromingsgebied in Smetlede. Behalve de bosaanplant krijgt het hele overstromingsgebied binnenkort een groener kleedje: de Provincie zal er instaan voor de aanplant van houtkanten en bomenrijen en een extensiever graslandbeheer."

 

Oproep ‘Plant een klimaatbestendig landschap’ in heel Oost-Vlaanderen

Wil je zelf een brede of lange houtkant, heg of bomenrij, een hoogstamboomgaard of een bos planten in het Oost-Vlaamse landschap? Met inheemse soorten waar vlinders en vogels van houden? Voldoet jouw aanplanting aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt de Provincie 80% van de kosten. Voor meer informatie, zie webpagina 'Beplant het landschap'. Neem vooraf contact op met de partnerorganisatie die deze oproep voor jouw gemeente coördineert. Voor deze oproep werkt de Provincie samen met de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen, de Bosgroepen en deelnemende gemeenten.

Alle aanplantingen in het kader van deze actie dragen bij aan een klimaatbestendig en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Want de kleine landschapselementen die worden aangeplant...:

  • Zorgen voor meer biodiversiteit
  • Zorgen voor een gematigder microklimaat
  • Hebben een erosiewerend effect
  • Remmen hemelwater af en houden het vast
  • Halen koolstof uit de lucht
Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie
Didier Van Brussel beleidsmedewerker Natuur
Maja Verbeeck beleidsmedewerker Gebiedsgericht Beleid
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie
Didier Van Brussel beleidsmedewerker Natuur
Maja Verbeeck beleidsmedewerker Gebiedsgericht Beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent