Skip to Content

Boerekreek: waterverbod wegens blauwalg

Wegens de aanwezigheid van blauwalg heeft de burgemeester van Sint-Laureins een algemeen waterverbod afgevaardigd. De gemeente heeft nadarhekkens geplaatst aan de toegangen tot de kreek.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert in de zomer watersport- en paardrijkampen in De Boerekreek. Het watersportkamp van 22 t.e.m. 26 juli is afgelast. De deelnemers zijn op de hoogte gebracht en kunnen indien gewenst een alternatief programma volgen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domeinverantwoordelijke Boerekreek
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domeinverantwoordelijke Boerekreek
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent