Skip to Content

Boek ‘Groen van toen’ brengt verdwenen bloemen en planten terug

Woensdagavond 30 maart stelde Provincie Oost-Vlaanderen het boek 'Groen van toen. De verdwenen flora van Oost-Vlaanderen' voor. Dit boek werd geschreven door dr. Katrijn Vannerum en prof. dr. Thijs Lambrecht in het kader van het Florient-project van de UGent en het provinciebestuur.

“Provincie Oost-Vlaanderen heeft een uitgebreide werking rond groen erfgoed. Want het loont om het landschap te bekijken door een erfgoedbril. We kunnen heel wat leren uit het verleden over vandaag. Na de Florienttentoonstelling, de kinderzoektocht, de databank en de wandeling in de plantentuin is er nu dus ook het boek. Het is zowel wetenschappelijk als toegankelijk, een aanrader voor al wie interesse heeft in de leefomgeving van vroeger en nu.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De verdwenen flora

200 jaar geleden was er in Oost-Vlaanderen een wedstrijd om zoveel mogelijk wilde plantensoorten te verzamelen. Met 1 505 planten, gedroogd en vastgemaakt op papier, kwam Charles Van Hoorebeke als winnaar uit de bus.

Dit herbarium is al die tijd bewaard gebleven in de Plantentuin van de UGent. Het is een unieke bron: enkel Oost-Vlaanderen beschikt over een tijdsdocument van wat hier twee eeuwen geleden groeide en bloeide.

Katrijn Vannerum inventariseerde deze bron en stelde vast dat ondertussen al 40% van deze plantensoorten verdwenen of sterk bedreigd zijn: genadekruid, rozenkransje, fijn goudscherm, … Hoe is het zover kunnen komen? Is dit een probleem en wat kunnen we eraan doen?

Het boek

Het boek 'Groen van toen' brengt het verhaal van de verdwenen plantensoorten en de landschapselementen waarin ze voorkwamen vanuit een ecologisch en historisch perspectief. Het biedt daarmee een referentiekader voor het behoud van biodiversiteit, maar iedereen met een interesse in planten zal er veel van opsteken. Per landschapstype worden de verdwenen plantensoorten besproken. Via de indices kan je ook zoeken op planten- en plaatsnaam.

De auteurs

Katrijn Vannerum studeerde plantkunde aan de UGent. Ze behaalde er een doctoraat in de plantengenetica en is momenteel lector groenmanagement aan HOGENT.

Thijs Lambrecht studeerde geschiedenis aan UGent en specialiseert zich in de rurale geschiedenis van de pre-industriële periode. Hij is docent aan de vakgroep Geschiedenis van de UGent.

Praktisch

Het boek telt 128 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Het werd uitgegeven door Lannoo – Academia Press en is te koop in de boekhandel voor 25,99 euro.

Info over de tentoonstelling en de kinderzoektocht en ook de Florient databank, vind je op www.oost-vlaanderen.be/florient.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent