Bio Base Europe Pilot Plant fietst nieuwe proceshal in met IMPACT- criterium

Op maandag 19 februari 2018 vindt, in aanwezigheid van gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking de inhuldiging plaats van de nieuwe proceshal met bijbehorende apparatuur in de Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP). Deze investering, IMPACT genaamd, is samen met het recent goedgekeurde Bio Base Flow goed voor 5,2 miljoen Europese steun.

Grensoverschrijdende samenwerking als motor voor oprichting Bio Base Europe

Midden jaren 2000 ontwikkelden zich langs beide zijden van de grens clusters rond biogebaseerde economie: Biopark in Terneuzen en het toenmalige Ghent Bio-Energy Valley– tegenwoordig Flanders Bio Economy Valley- in Gent. Beide clusters zijn de oprichters van Bio Base Europe, met de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent en het Bio Base Europe Trainingcenter in Terneuzen.

Met Europese steun kon de leegstaande brandweerkazerne in de Gentse haven omgebouwd worden tot een proeffabriek voor biogebaseerde economie. De BBEPP helpt bedrijven bij de riskante en dure opschaling van een innovatief laboratoriumproces naar een industrieel proces.

Nog meer Europese steun 

De bouw van de pilootfabriek was het startschot voor nog meer Europese steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De BBEPP kon bijkomende demonstratieapparatuur bouwen en met het IMPACT-project dus een nieuwe proceshal. Met het recent goedgekeurde EFRO project Bio Base Flow kan de BBEPP opnieuw investeren in nieuwe tech-transfer pilootapparatuur voor industriële biotechnologie en groen chemie en in partner hubs.

Het provinciebestuur heeft al van bij het prille begin in 2009 aan de kar getrokken van de bouw van de Pilot Plant. We geloofden heel sterk in het potentieel van testinfrastructuur rond biogebaseerde economie. Het is fantastisch te zien hoe de Pilot Plant vandaag gedragen wordt door vele partners en unieke samenwerkingen heeft gerealiseerd én realiseert. We mogen terecht fier zijn op zo’n state of the art onderzoeksinfrastructuur in onze regio.”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking.

Het IMPACT-project kon rekenen op 3 742 800 EUR EFRO steun en  311 588 EUR provinciale steun. Voor Bio Base Flow investeert EFRO nog eens 1 470 400 EUR.

IMPACT-criterium

Luid aangemoedigd door de meer dan 600 aanwezigen zal op 19 februari Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters tijdens het ‘IMPACT-Criterium’ (duurzaam) fietsen tegen Gents schepen van Innovatie Christophe Peeters en CEO Wim Soetaert. Oost-Vlaams Gedeputeerde Martine Verhoeve geeft het startschot en Agnes Lindemans van DG REGIO van de Europese Commissie zal toezien op de fairplay tijdens de wielerwedstrijd. Sportverslaggever Tom Boudeweel neemt interviews af en geeft vakkundig commentaar. De winnaar gaat naar huis met een trofee, kussen van de podiummissen en eeuwige roem. Niet te missen!

Praktisch

Maandag 19 februari tussen 13.30 en 21 uur. Gedeputeerde Martine Verhoeve geeft om 17.05 uur het startschot voor het IMPACT-criterium. Het volledige programma vind je hier.

Adres: Bio Base Europe Pilot Plant, Rodenhuizekaai 1 – Havennummer 4220 A, 9042 Gent

Contacteer ons
Heidi Tency Provinciaal EFRO contactpunt
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Economie
Heidi Tency Provinciaal EFRO contactpunt
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent