Binnenbaden Puyenbroeck gesloten wegens jaarlijks onderhoud

26 tot en met 30 juni 2017

Van 26 t.e.m. 30 juni zijn de binnenbaden van het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck in Wachtebeke gesloten. Voor de eerste keer vindt het technisch onderhoud van de zwembaden immers in juni i.p.v. in september plaats.

Tijdens deze sluitingsweek is het 50m-buitenbad open van 7.30 tot 20 uur. Vanaf 1 juli start het zomerseizoen en zijn zowel de buiten- als binnenbaden open t.e.m. 3 september.

"We kiezen doelbewust voor deze periode omdat deze beter is voor scholen en clubs. Hun werking ligt dan immers grotendeels stil. En in september kunnen ze meteen het nieuwe sportseizoen starten."

Gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor sport

Meer info op de website en op facebook.

Contacteer ons
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck zwembad
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck zwembad
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent