Bijna 9 000 deelnemers voor de derde groepsaankoop zonnepanelen

Na 2 eerdere heel succesvolle groepsaankopen voor zonnepanelen, lanceerde Provincie Oost-Vlaanderen eind maart een derde groepsaankoop. Bijna 9 000 Oost-Vlamingen schreven zich hiervoor gratis en vrijblijvend in. Provincie Oost-Vlaanderen en iChoosr, de projectbegeleider die hiervoor werd aangesteld, hopen dankzij het interessant aanbod een groot aantal mensen te overtuigen om zonnepanelen te plaatsen.

De veiling vond plaats op 2 mei tussen verschillende op kwaliteit beoordeelde leveranciers. Zij konden hun beste bod uitbrengen voor een installatie inclusief plaatsing, aansluiting en elektrische keuring. Dankzij de grote groep geïnteresseerden werd een prijs geboden die gemiddeld 28,4% onder de marktprijzen ligt. Een standaard systeem van iets meer dan 4kWp kost zo 3 999 EUR. Dat is meer dan 1 600 EUR onder de marktprijs*. Afhankelijk van o.a. de ligging en de grootte van de installatie, verdien je de kost van deze installatie gemiddeld op 6 jaar terug en bespaar je gemiddeld 600 euro op je energierekening in het eerste jaar. De winnende leveranciers zijn KTI-WTI, Gutami Solar Projects en Vannec. Zij streven allen naar maximale samenwerking met installateurs uit Oost-Vlaanderen.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie, reageert enthousiast: “Wij zijn erg blij met het resultaat van de veiling. Er werd een mooie korting behaald. Dankzij de voorbije groepsaankopen hebben we intussen bijna 6 000 zonnepanelensystemen geplaatst en goedgekeurd. Goed voor 4 763 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Hierdoor maken we met z’n allen verder werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. We doen dit onder andere door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Met deze actie willen we zonne-energie toegankelijker maken voor onze inwoners.”

Je kan nog tot en met 30 juni vrijblijvend inschrijven via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen.

Alle deelnemers die zich inschreven voor deze groepsaankoop ontvangen vanaf eind mei een persoonlijk voorstel. Dit is gebaseerd op de informatie die ze bij hun inschrijving doorgaven. Hierin krijgen ze ook een overzicht over alle garanties die bij de groepsaankoop worden aangeboden. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een uitnodiging om een informatieavond in hun buurt bij te wonen. Op zo’n avond kunnen zij kennismaken met de organisatoren en de leverancier en krijgen ze de mogelijkheid om vragen stellen. Deelnemers hebben tot en met 30 juni de tijd om te beslissen of ze hun persoonlijk voorstel al dan niet accepteren.

* Het gemiddelde over alle groepsaankopen waar deelnemers zich voor inschrijven is een systeem van ongeveer 4kWp. Dit komt overeen met 15 panelen van 275 Wp. De gemiddelde marktprijs wordt door iChoosr jaarlijks meerdere malen bepaald door onderzoek te doen naar prijzen van een vergelijkbaar aanbod in de reguliere markt.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent