Bezoek het Hof ter Welle in Beveren met de nieuwe provinciale Erfgoedsprokkel

Vrijdag 7 september 2018 — Ter gelegenheid van 30 jaar Open Monumentendag  stelt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuw nummer voor in haar reeks Erfgoedsprokkels: het Hof ter Welle in Beveren. Meer dan acht eeuwen geschiedenis verstild in één monument: dat is het Hof ter Welle.

De erfgoedsprokkel is vanaf 9 september op Open Monumentendag verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Hof ter Welle (Anna Piersdreef 2) en in het toeristisch infokantoor (Grote Markt 2, Beveren) tijdens de openingsuren.  De publicatie kost 2 EUR.

Hof ter Welle: acht eeuwen geschiedenis in 16 bladzijden

Bewoond van in de 13de eeuw door ridders, jonkvrouwen en andere leden van adellijke families kwam het kasteel in 1723 in bezit van Anna Piers die het ombouwde tot klooster en weeshuis. Zij zorgde ervoor dat de site onlosmakelijk verbonden raakte met armenzorg en naastenliefde. De zusters verlieten het pand in 1988, waarna de gemeente Beveren het initiatief nam tot een grondige restauratie. Vandaag heeft het Hof ter Welle een nieuwe bestemming: Erfgoedhuis, zenuwcentrum van waaruit diverse lokale erfgoedactoren met elkaar samenwerken.

De erfgoedsprokkel neemt je mee doorheen het gebouw. Auteurs Bert Verwerft en Carine Goossens, respectievelijk erfgoeddeskundige en gemeentearchivaris bij de gemeente Beveren, laten je tijdens je bezoek kennis maken met het gebouw en zijn historische en actuele bewoners.

Erfgoedsprokkels zetten Oost-Vlaams erfgoed in de kijker

Deze erfgoedsprokkel zorgt voor een extra beleving en versterkt het aanbod voor de bezoeker. Dit is trouwens één van de doelstellingen van deze in 2016 door het Oost-Vlaamse provinciebestuur opgestarte reeks publicaties.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed:

“Erfgoedsprokkels zijn toegankelijke brochures van maximaal zestien bladzijden, bevattelijk geschreven en rijk geïllustreerd. Het zijn echte gidsjes voorzien van plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van gebouw of site aan bod komen. De formule laat toe om een ruime waaier aan onderwerpen uit het brede erfgoedveld te kiezen.”

 

Ondertussen zagen al zo’n twintig nummers het licht. De reeds verschenen nummers kan je digitaal downloaden vanop de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

 

Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed at Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed at Provincie Oost-Vlaanderen