Bezoek het Hof ter Welle in Beveren met de nieuwe provinciale Erfgoedsprokkel

Ter gelegenheid van 30 jaar Open Monumentendag  stelt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuw nummer voor in haar reeks Erfgoedsprokkels: het Hof ter Welle in Beveren. Meer dan acht eeuwen geschiedenis verstild in één monument: dat is het Hof ter Welle.

De erfgoedsprokkel is vanaf 9 september op Open Monumentendag verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Hof ter Welle (Anna Piersdreef 2) en in het toeristisch infokantoor (Grote Markt 2, Beveren) tijdens de openingsuren.  De publicatie kost 2 EUR.

Hof ter Welle: acht eeuwen geschiedenis in 16 bladzijden

Bewoond van in de 13de eeuw door ridders, jonkvrouwen en andere leden van adellijke families kwam het kasteel in 1723 in bezit van Anna Piers die het ombouwde tot klooster en weeshuis. Zij zorgde ervoor dat de site onlosmakelijk verbonden raakte met armenzorg en naastenliefde. De zusters verlieten het pand in 1988, waarna de gemeente Beveren het initiatief nam tot een grondige restauratie. Vandaag heeft het Hof ter Welle een nieuwe bestemming: Erfgoedhuis, zenuwcentrum van waaruit diverse lokale erfgoedactoren met elkaar samenwerken.

De erfgoedsprokkel neemt je mee doorheen het gebouw. Auteurs Bert Verwerft en Carine Goossens, respectievelijk erfgoeddeskundige en gemeentearchivaris bij de gemeente Beveren, laten je tijdens je bezoek kennis maken met het gebouw en zijn historische en actuele bewoners.

Erfgoedsprokkels zetten Oost-Vlaams erfgoed in de kijker

Deze erfgoedsprokkel zorgt voor een extra beleving en versterkt het aanbod voor de bezoeker. Dit is trouwens één van de doelstellingen van deze in 2016 door het Oost-Vlaamse provinciebestuur opgestarte reeks publicaties.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed:

“Erfgoedsprokkels zijn toegankelijke brochures van maximaal zestien bladzijden, bevattelijk geschreven en rijk geïllustreerd. Het zijn echte gidsjes voorzien van plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van gebouw of site aan bod komen. De formule laat toe om een ruime waaier aan onderwerpen uit het brede erfgoedveld te kiezen.”

 

Ondertussen zagen al zo’n twintig nummers het licht. De reeds verschenen nummers kan je digitaal downloaden vanop de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent