Bezoek de tentoonstelling ‘Samenwerken loont! Over de grenzen heen’ in Zelzate

tot 30 september 2017

Nog tot 30 september 2017 loopt in Zelzate de tentoonstelling ‘Samenwerken loont! Over de grenzen heen.’ De bezoekers maken er kennis met de mondiale initiatieven van de Provincie Oost-Vlaanderen en Zelzate. Persoonlijke verhalen van mensen in Rwanda, Ecuador en de Filipijnen vormen de leidraad.

Persoonlijke verhalen

Tijdens de tentoonstelling maken de bezoekers kennis met Beatriz en Francisco uit Ecuador, met Hildrine en Salome uit de Filipijnen en met Claudine en Gérard uit Rwanda. Zij tonen aan de hand van beeldmateriaal en interactieve spelletjes hoe samenwerking tussen organisaties uit Oost-Vlaanderen en organisaties uit hun land, vorm krijgt. Het zijn positieve verhalen over hoe zij zelf de samenwerking hebben ervaren en hoe zij zelf naar de toekomst kijken.

Mijn grote droom is dat de cacao van Esmeraldas wereldwijd bekend wordt en dat we er een eerlijke prijs voor krijgen. Niet alleen voor ons inkomen, maar ook voor de erkenning voor ons werk', zegt Francisco uit Ecuador.

Naast deze persoonlijke verhalen uit 3 landen waar de Provincie actief is, krijgt ook de gemeente Zelzate de kans om eigen initiatieven rond internationale solidariteit in de kijker te zetten. Zo krijgt iedere tentoonstelling een lokaal accent.

“De tentoonstelling gaat over internationale solidariteit. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een waardig leven in een gezonde leefomgeving zonder armoede, angst of uitbuiting”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Waar moet je zijn?

Je kan de tentoonstelling bezoeken van maandag 11 tot vrijdag 30 september in de bibliotheek in Zelzate (Burgemeester Chalmetlaan 50). Je bent welkom tijdens de openingsuren van de bibliotheek:

  • op maandag en dinsdag van 15 tot 19 uur
  • van woensdag t.e.m. vrijdag van 13.30 tot 18 uur
  • op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Brabandt educatief medewerker Wereldcentrum - Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Brabandt educatief medewerker Wereldcentrum - Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent